[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Długookresowa ocena wzorów zachowań związanych ze zdrowiem młodzieży akademickiej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Od autorki   Wstęp   Rozdział 1 Uwarunkowania stanu zdrowia młodzieży akademickiej 1.1. Pojęcie zdrowia i jego uwarunkowania 1.2. Stan zdrowia młodzieży akademickiej   Rozdział 2 Zachowania związane ze zdrowiem młodzieży akademickiej 2.1. Stosowanie leków 2.2. Używanie nowych narkotyków syntetycznych (dopalaczy) 2.3. Używanie narkotyków 2.4. Spożywanie alkoholu 2.5. Palenie tytoniu   Rozdział 3 Metodologiczne podstawy pracy 3.1. Cel badań 3.2. Cele szczegółowe badań 3.3. Charakterystyka badanej grupy 3.4. Metody i narzędzia badawcze   Rozdział 4 Wyniki badań własnych 4.1. Samoocena zdrowia 4.2. Wyniki badań uzyskane na podstawie Inwentarza Zachowań Zdrowotnych 4.3. Samoocena zdrowia i wybrane czynniki socjodemograficzne a nasilenie zachowań zdrowotnych 4.4. Stosowanie leków jako kolejny parametr w kategoriach zachowań związanych ze zdrowiem 4.5. Charakterystyka wybranych zachowań ryzykownych w środowisku młodzieży akademickiej 4.6. Samoocena zdrowia i wybrane czynniki socjodemograficzne a zachowania ryzykowne 4.7. Charakterystyka zażywania nowych narkotyków syntetycznych (dopalaczy) 4.8. Charakterystyka zażywania narkotyków 4.9. Charakterystyka stosowania napojów alkoholowych 4.10. Charakterystyka palenia papierosów 4.11. Analiza związku w 2009 i 2012 roku pomiędzy wybranymi czynnikami socjodemograficznymi, takimi jak: płeć, miejsce stałego zamieszkania, miejsce zamieszkania podczas studiów, sytuacja materialna, studiowany kierunek   Rozdział 5 Dyskusja 5.1. Wstęp 5.2. Samoocena zdrowia studentów w latach 2009 i 2012 5.3. Zmiana nasilenia zachowań zdrowotnych młodzieży akademickiej z uwzględnieniem samooceny zdrowia i wybranych czynników socjodemograficznych w latach 2009 i 2012 5.4. Stosowanie leków jako kolejny parametr zachowań zdrowotnych w latach 2009 i 2012 5.5. Charakterystyka wybranych zachowań antyzdrowotnych studentów z uwzględnieniem samooceny zdrowia i wybranych czynników socjodemograficznych w latach 2009 i 2012   Rozdział 6 Wnioski   Piśmiennictwo   Spis tabel i wykresów   Streszczenie   Summary   Aneks   Indeks rzeczowy

Skip to content