[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   Maria Chodkowska Możliwości zastosowania teorii ról społecznych w diagnozowaniu funkcjonowania rodzin z problemem niepełnosprawności   Mirona Ogryzko-Wiewiórowska Role rodzinne a niepełnosprawność   Grażyna Mikołajczyk-Lerman Doświadczanie niepełnosprawności dziecka w rodzinie   Krystyna Barłóg Dziecko ze specjalnymi potrzebami w rodzinie   Aneta Mielnik, Elżbieta Pac-Kożuchowska Dziecko niepełnosprawne w rodzinie z problemami żywieniowymi   Ilona Peśatova, Pavel Peśat Supportive Measures for a Child with Leukaemia   Elżbieta Cipora, Irena Dorota Karwat Niepełnosprawność kobiet w następstwie raka piersi – funkcjonowanie w środowisku życia   Beata Szluz Doświadczanie niepełnosprawności sprzężonej w rodzinie na przykła­dzie osoby niewidomej z niepełnosprawnością intelektualną   Monika Parchomiuk Rodzina w życiu człowieka z niepełnosprawnością intelektualną   Mariola Racław Różne oblicza normalizacji: rodzice z niepełnosprawnością w świecie administracji publicznej (na przykładzie wyników badań empirycz­nych)   Ewa Giermanowska, Angelika Greniuk Wchodzenie w dorosłość i niezależne życie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności European Network on Independent Living (ENIL)   Monika Łagowska-Cebula Wsparcie rodziny w procesie rehabilitacji społecznej osoby niepełno­sprawnej       Beata Jamrógiewicz, Seweryn Jamrógiewicz Wsparcie instytucjonalne rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Ana­liza problemu w powiecie brzozowskim na tle województwa podkar­packiego   Noty o autorach

Skip to content