[wcas-search-form]

2.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Dozymetryczne własności wybranych sillenitów BGO i BSO

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Skutki oddziaływania promieniowania jonizującego z organizmami żywymi są od dawna powszechnie znane. Nie przeszkadza to jednak człowiekowi w wykorzystywaniu przemian jądrowych do różnych celów. Wymienić tu chociażby należy te najbardziej znane, jak: wykorzystanie promieniowania jądrowego i rentgenowskiego w medycynie, energetyce jądrowej, nauce, przemyśle i najmniej chlubnej dla ludzkości dziedzinie – militarnej (broń nuklearna). W przeważającej części ludzkość potrafi wykorzystać energię jądrową jednak w dobrych celach. Stąd potrzeba stosowania odpowiedniej ochrony radiologicznej nie budzi niczyich wątpliwości. Od szeregu lat znane są metody oraz detektory służące celom dozymetrii promieniowania jonizującego, niemniej jednak w dalszym ciągu prowadzone są na całym świecie intensywne badania nad pozyskaniem nowych, doskonalszych materiałów mogących służyć celom dozymetrii indywidualnej, awaryjnej lub wojennej.

Opracowanie stanowi kompleksową ocenę własności dozymetrycznych domieszkowanych monokryształów BGO i BSO z określeniem ich przydatności jako RFCh dawkomierzy promieniowania jądrowego i rentgenowskiego. Poszczególne rozdziały publikacji przedstawiają kolejno: oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, podstawowe własności fizyczne BGO i BSO, stosowaną w eksperymentach technikę pomiarową oraz dozymetryczne własności omawianych monokryształów.

Skip to content