[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dwa pogranicza: Galicja Wschodnia i Górny Śląsk. Historia – Problemy – Odniesienia

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wystąpienia oficjalne: Marian Stolarczyk – Otwarcie sympozjum, Zdzisław Budzyński – Pogranicze jako przedmiot badań historycznych (wprowadzenie). Pogranicze jako region historyczny: Jan Kwak – Zarys stosunków narodowościowych na Górnym śląsku (ze szczególnym uwzględnieniem polityki germanizacyjnej w początkach rządów pruskich), Zdzisław Budzyński – Pogranicze polsko-ruskie (ukraińskie) do końca XVIII w. Terytorium – dynamika i specyfika rozwoju. Ryszard Kaczmarek – Górny śląsk i Alzacja (1918–1945). Problemy narodowościowe w dwóch regionach pogranicza, Władysław A. Serczyk – Pogranicze polsko-ukraińskie jako element świadomości narodowej w XVII–XVIII w.. Pogranicze jako przedmiot polityki: Jolanta Kamińska-Kwak – Górny śląsk w dwóch organizmach państwowych (1922–1939). Adam Kubacz – Germanizacja na śląsku Cieszyńskim za rządów Marii Teresy i Józefa II, Katarzyna Ewa Sikoń – Problem kształtowania się granicy polsko-niemieckiej na Górnym śląsku (lipiec–wrzesień 1921 r.) w świetle „Górnoślązaka”. Pogranicze jako strefa wyznaniowa i etniczna: Józef Półćwiartek – Plebania łacińska i unicka na pograniczu etnicznym polsko-ruskim w epoce nowożytnej, Jacek Kurek – Między polityką a dekalogiem. Polacy i Niemcy w parafii górnośląskiej lat trzydziestych XX wieku (przyczynek do problemu). ks. Stanisław Nabywaniec – Ksiądz Józef Łoziński – człowiek pogranicza. Anna Kowalewska, Izabela Lar – Kościół katolicki w diecezji katowickiej wobec polityki nazistowskich Niemiec (walka o msze polskie w rejencji katowickiej w latach 1939–1941). Rafał Czupryk – Eparchia przemyska na pograniczu polsko-ruskim (do końca XVIII w.). Hubert Ossadnik – Izolacjonizm wewnątrzetniczny na pograniczu bojkowsko-łemkowskim (w świetle akt metrykalnych). Sabina Rejman – Pogranicze w mikroskali. Chrzty, śluby i pogrzeby w społeczności łacinników i unitów w końcu XVIII i XIX w. na przykładzie Krasnego i Tarnawki. Franciszek Faluszczak – Podziały wyznaniowe w Bieszczadach w latach 1785–1918. Spis ilustracji.

Skip to content