[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka jest obszernym raportem z badań terenowych przeprowadzonych przez autorkę w okolicach Mielca. Badania tego typu mają podwójny walor. Po pierwsze pozwalają rozeznać pewien problem społeczny w jego wyrazie bardzo konkretnym, a nie w uogólnieniach będących wynikiem analiz ilościowych. Jest to więc świadectwo nie tylko wystąpienia problemu (w tym konkretnym przypadku – problemu bezrobocia), ale i wskazanie na to, jak ów problem zaistniał w świadomości społecznej tych, których dotyczy i ich społecznego otoczenia. Autorka wybrała analizę społeczności lokalnych, dając nam w rezultacie obraz w pewnym sensie unikalny, bo często sprowadzany do konkretu. Po drugie badania tego typu pozwalają na istotne wzbogacenie aplikacji pewnych modeli przeciwdziałania problemom społecznym. W tym konkretnym wypadku takie badania pozwalają sprawdzić stosowalność pewnych procedur z dziedziny polityki społecznej do wymiarów, w których unikalne cechy społeczne czy kulturowe współdecydują o powodzeniu takiej polityki społecznej.

Skip to content