[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Dydaktyka informatyki. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  SPIS TREŚCI: Zakres problematyki opracowania, Część I: EDUKACYJNE ASPEKTY MULTIMEDIÓW: Waldemar Furmanek – Niezbędność systemowego podejścia do pedagogicznej problematyki opracowań multimedialnych, Janusz Janczyk – Multimedialny substrat technologiczny społeczeństwa  informacyjnego w kontekście edukacji, Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec  –  Wpływ zmian technologicznych w teleinformatyce na postrzeganie roli multimediów we współczesnej dydaktyce, Jozef  Pavelka – IKT a multimediálne didaktické programy vo vzdelávaní k technike a technológiám v základnej ąkole, Część II: UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE WSPOMAGANE śRODKAMI MULTIMEDIALNYMI: Aleksander Piecuch – System multimedialny w teorii i praktyce szkolnej, Krzysztof  Tubielewicz, Andrzej Zaborski – Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu przedmiotów technicznych, Ján Stebila – Wykorzystanie multimediów w nauczaniu, Ján Pavlovkin – Implementácia IKT do vyučovacieho procesu, Część III: MULTIMEDIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ: Beata Kuźmińska-Sołśnia – Multimedia alternatywnym źródłem informacji ucznia, Iwona Iskierka – Aktywne prezentacje multimedialne w e-edukacji, Henryk Noga – Uwarunkowania edukacyjne Internetu, Bogusław Kopeć, Justyna Bluszcz – Ocena edukacyjnych programów komputerowych (EPK), Viera Tomková – Vyuľívanie multimédií v ąkolskej praxi v Slovenskej republike, Część IV: RECENZJE: Waldemar Furmanek – IKT a PowerPoint v edukácii k technike a technológiám, Waldemar Furmanek – Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, Ján Stebila – Dydaktyka informatyki. Problemy teorii, Ján Stebila – Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki, Ján Stebila – Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się  i nauczania  informatyki i technologii informacyjnych, Aleksander Piecuch – Virtuálna kolaborácia a e-learning, Aleksander Piecuch – Internet w szkole w świetle badań gimnazjów regionu radomskiego, Aleksander Piecuch – Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, Aleksander Piecuch – Edukacyjne zastosowania hipermediów, Henryk Noga – Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się  i nauczania  informatyki i technologii informacyjnych, Informacje o autorach.

Skip to content