[wcas-search-form]

15.12 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Informatyki nr 10/2015

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

Indeks osobowy

,

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Od rozpoznania problematyki do badań naukowych (Waldemar Furmanek) Wstęp (Aleksander Piecuch, Waldemar Furmanek)   CZĘśĆ PIERWSZA INFORMATYKA W SPOŁECZEŃSTWIE Waldemar Furmanek – Technologiczny radar CISCO 2014 Agnieszka Szewczyk, Justyna Wnuk – Jak oswoić osobę starszą z komputerem – aspekty dydaktyczne i psychologiczne Krzysztof Łuszczek – Geneza i rozwój wykorzystania komputerów i Internetu przez dzieci i młodzież w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Unii Europejskiej. Aspekty porównawcze Iwona Iskierka – Edukacja dorosłych w programie ERASMUS+   CZĘśĆ DRUGA TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W EDUKACJI Waldemar Furmanek – Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki Aleksander Piecuch – Kształcenie informatyczne w szkole średniej – 30 lat później Janusz Janczyk – Obszary kultury technicznej pomijane w kształceniu ICT Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Technologia BYOD w polskich szkołach Marek Kęsy – Kształcenie techniczne w ujęciu komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Nauczanie programowania w polskim szkolnictwie Stanisław Szabłowski – Zastosowanie aplikacji pomiarowych w nauczaniu metrologii Ján Pavlovkin – IKT vo výučbe predmetu technika na základnej ąkole Tomáą Kozík, Marek ©imon – Perspektíva reálnych experimentov vo vzdelávaní Agnieszka Molga – Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia Agnieszka Molga – Platformy e-learningowe – serwis internetowy o profilu dydaktycznym Agnieszka Molga – Platformy e-learningowe a kursy edukacyjne Jacek Wołoszyn – Automatyzacja procesu archiwizacji przyrostowej danych z wykorzystaniem Git Jacek Wołoszyn – Bezpieczeństwo systemu informatycznego jako proces Jacek Wołoszyn – Kontrola integralności kluczowych elementów systemu informatycznego   RECENZJE Waldemar Furmanek – Na marginesie książki Euniki Baron-Polańczyk, Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, ss. 365, ISBN 978-83-7481-465-2 Aleksander Piecuch – Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 398, ISBN 978-83-7996-044-6 – kilka refleksji o nowej książce prof. Waldemara Furmanka Ireneusz Wiech – Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 474, ISBN 978-83-7338-873-4 – monografia prof. Waldemara Furmanka Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych Lista recenzentów Procedura recenzowania

Skip to content