[wcas-search-form]

25.92 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Informatyki nr 12/2017

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

9 SPIS TREŚCI   Wstęp (Aleksander Piecuch)   Część pierwsza TIK A SPOŁECZEŃSTWO   WALDEMAR FURMANEK Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym WALDEMAR FURMANEK Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia SŁAWOMIR ISKIERKA, JANUSZ KRZEMIŃSKI, ZBIGNIEW WEŻGOWIEC Zapotrzebowanie rynku pracy na informatyków a praktyka dydaktyczna LESZEK PORĘBSKI Społeczny wymiar technologii informacyjnych. Studia z informatyki społecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie KATARZYNA GARWOL Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju ANNA OPAR, TADEUSZ PIˇTEK Edukacja z zakresu TIK a problem wiktymizacji człowieka doby społeczeństwa informacyjnego ANTONI KRAUZ Mroczna strona internetu – TOR niebezpieczna forma cybertechnologii   Część druga TIK A EDUKACJA   TADEUSZ PIˇTEK Kultura pracy komponentem aksjologii dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych JANUSZ JANCZYK Wybrane meandry procesów cyfryzacji polskiej oświaty AGNIESZKA SZEWCZYK „Cyfrowa szkoła” – skok w przyszłość dydaktyki TADEUSZ PIˇTEK Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej w przygotowaniu do cyfrowego życia BEATA KU¬MIŃSKA-SOŁśNIA Technologie mobilne w edukacji szkolnej MAREK KĘSY Poszerzona rzeczywistość w edukacji MAREK KĘSY Technologia poszerzonej rzeczywistości – korzyści i zagrożenia aplikacyjne PETER KUNA, TOMÁ© KOZÍK, SILVIA KUNOVÁ Virtuálna realita a vzdelávanie SŁAWOMIR ISKIERKA, JANUSZ KRZEMIŃSKI, ZBIGNIEW WEŻGOWIEC Zagadnienie bezpieczeństwa aplikacji internetowych w programach dydaktycznych ALEKSANDER PIECUCH Programowanie może być interesujące – platforma Arduino MONIKA MAJ, RAFAŁ MAJ Wykształcenie matematyczne a informatyka MAŁGORZATA PAPIER Wykorzystanie technologii multimedialnych w nauczaniu historii – poziom gimnazjum WOJCIECH CZERSKI Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli MARTA BAŁAŻAK Stosunek nauczyciela do pracy własnej na podstawie jego kompetencji (w tym i informatycznych)   Część trzecia NARZĘDZIA TIK W PRAKTYCE   IWONA ISKIERKA Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez modelowanie i animacje 3D JACEK WOŁOSZYN Koncepcja modelu strumieniowego pobierania danych w czasie rzeczywistym notowań giełdowych JACEK WOŁOSZYN Modyfikacja modelu aplikacji realizującej transakcje giełdowe na podstawie rzeczywistego strumienia danych o wartość dywidend STANISŁAW SZABŁOWSKI Modelowanie fizyczne układów mechatronicznych w środowisku SIMULINK-SIMSCAPE GRZEGORZ PIECUCH Wrzeciono CNC małej mocy jako obiekt badawczy dla metod CI na przykładzie detekcji prędkości ARTUR HAMELA, DAMIAN PAWŁOWSKI, AGNIESZKA MOLGA Projektowanie aplikacji i interakcja z użytkownikiem PIOTR KISIEL Grafika komputerowa i informatyczne modelowanie struktur przestrzennych w programie kształcenia liceum ogólnokształcącego   Część czwarta RECENZJE   WOJCIECH CZERSKI Recenzja – Edukacja wczesnoszkolna. Scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko, wyd. Presscom, Wrocław 2015, ss. 240, 978-83-64512-55-1 – kilka refleksji RAFAŁ WAWER Recenzja – Howard Gardner, Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, wyd. MT BIZNES, Warszawa 2009, ss. 368, 978-83-61732-04-4   Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych   Lista recenzentów   Procedura recenzowania

Skip to content