[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Informatyki nr 14/2019

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp (Aleksander Piecuch)   Część pierwsza TIK A SPOŁECZEŃSTWO   EWA WYSOCKA Młode pokolenie w kulturze imagologicznej – wyzwania i zagrożenia rozwojowe KATARZYNA GARWOL Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizowaniu osób z niepełno-sprawnościami TADEUSZ PIˇTEK Kultura informacyjna komponentem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów   Część druga TIK A EDUKACJA   DANUTA MORAŃSKA Znaczenie uniwersytetów dziecięcych w kształtowaniu kompetencji cyfrowych dzieci MARCIN MUSIOŁ Edukacja informatyczna w nauczaniu początkowym – kilka obszarów potrzebnych zmian AGNIESZKA DŁUGOSZ, ANNA KOZIOROWSKA Wykorzystywanie technologii informatycznych w rozwijaniu kompetencji twórczych studentów ALEKSANDER PIECUCH Niewykorzystywany edukacyjny potencjał ICT MAREK KĘSY Jakość kształcenia w ujęciu standardów cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego   Część trzecia NARZĘDZIA TIK W PRAKTYCE   STANISŁAW SZABŁOWSKI Projektowanie dydaktycznych systemów automatyki domowej PIOTR KISIEL Programowanie mikrokontrolerów w szkole średniej z użyciem platformy ARDUINO JACEK WOŁOSZYN Wykorzystanie techniki AdaBoost w modelach opartych na regresji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ARTUR HERMANOWICZ, AGNIESZKA MOLGA Zastosowanie programów cieniujących do modelowania odbicia rozproszonego   Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych   Lista recenzentów   Procedura recenzowania   Informacje dla autorów

Skip to content