[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Informatyki nr 16/2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Wstęp (Aleksander Piecuch)

Część pierwsza – TIK A SPOŁECZEŃSTWO

EWA WYSOCKA
Młodzież a wirtualna osobowość naszych czasów – nowy wymiar „stawania się” czy destrukcja tożsamości? Refleksja na kanwie wybranych źródeł
CHEN CHEN
Wpływ technologii cyfrowych na kształtowanie się ludzkiej tożsamości w Chinach
IWONA ISKIERKA, SŁAWOMIR ISKIERKA
Prawnoautorska ochrona programów i gier komputerowych
KRYSTYNA POLAŃSKA
OGD jako źródło danych w aplikacjach mobilnych
WOJCIECH MARCIN CZERSKI
Test Craap – przykład narzędzia do walki z dezinformacją
DANUTA MORAŃSKA, BEATA OSTROWSKA
Sektorowa Mapa Kwalifikacji – graficzna reprezentacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji na przykładzie sektora IT

Część druga – TIK A EDUKACJA

PIECUCH ALEKSANDER
O pojęciu „technologia” w informatyce
ELŻBIETA PERZYCKA
(Nie)atrakcyjność edukacyjna tablicy interaktywnej (TI) w drodze do innowacyjności w pracy nauczyciela
KATARZYNA GARWOL
Polskie szkoły w czasie „pierwszej fali” pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
GRAŻYNA ERENC-GRYGORUK
Projektowanie zajęć języka ojczystego mniejszości narodowej w kontekście zdalnego nauczania
ANDRZEJ CHMIELEWSKI, STANISŁAW JARZĄBEK
Projektowo-zorientowane nauczanie zasad inżynierii oprogramowania
PIOTR KISIEL
Wybrane aspekty realizacji podstawy programowej informatyki rozszerzonej w szkole średniej

Część trzecia – NARZĘDZIA TIK W PRAKTYCE

JACEK WOŁOSZYN
Metody doboru zmiennych do modelu z wykorzystaniem bibliotek sztucznej inteligencji
ARTUR HERMANOWICZ
Modelowanie powierzchni na potrzeby grafiki 3D
AGNIESZKA MOLGA, PATRYK KRAWCZYK
Techniki modelowania 3D
STANISŁAW SZABŁOWSKI
BBC micro:bit jako narzędzie nowoczesnej edukacji technicznej
JACEK BARTMAN, DARIUSZ SOBCZYŃSKI
CODESYS – uniwersalne narzędzie do programowania sterowników PLC
ARTUR BARTOSZEWSKI
Współczesne technologie programistyczne na przykładzie tworzenia aplikacji mobilnej „kalkulator”

Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych
Lista recenzentów
Procedura recenzowania
Informacje dla autorów

Skip to content