[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis  treści:

Wprowadzenie

Część I: W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO:
Waldemar Furmanek – Wpływ informatyki na różne dziedziny życia
Sylwia Buregwa-Czuma, Katarzyna Garwol – Definicje, właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego
Ryszard Tadeusiewicz – O nauczaniu informatyki stosowanej
Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Wybrane problemy społeczeństwa informacyjnego
Przemysław Aftański – Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji
Marek Kęsy – Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości

Część II: EDUKACYJNY WYMIAR SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO:
Krystyna Polańska – świadomość prawno-etyczna w Internecie wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej
Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Postrzeganie technologii informacyjnych w polskim szkolnictwie
Aleksander Piecuch
– Technologie informacyjne w procesie całożyciowego uczenia się
Janusz Janczyk
– Idea nauczania programowanego w perspektywie rozwoju form kształcenia wykorzystujących społeczną przestrzeń Internetu
Tomasz Sułkowski
– Pakiety dydaktyczne w edukacji ogólnotechnicznej i informatycznej
Agnieszka Szewczyk, Anna Gontarek-Janicka
– Jak przybliżać studentom problemy społeczeństwa informacyjnego?

Część III: TECHNOLOGIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO:
Iwona Iskierka, Sławomir Iskierka – Zastosowania pakietu Microsoft Expression Studio do wyświetlania treści multimedialnych, Marek Kęsy – Informacja i systemy informacyjne w działalności gospodarczej
Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Zaborski – Informatyzacja procesów przygotowania produkcji i jej praktyczne konsekwencje
Stanisław Szabłowski – Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy
Zbigniew Stempnakowski, Agnieszka Szewczyk – Dydaktyka e-biznesu, studencka przygoda z ekonomią
Piotr Kisiel – Komputerowe gry dydaktyczne w procesie nauczania
Wojciech Korneta – Symulacje komputerowe przekazu podprogowego sygnału sinusoidalnego przez równoległy układ neuronów z użyciem szumu
Informacje o autorach

Skip to content