[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREśCI: Wprowadzenie, Część pierwsza: PRZYSZŁOśĆ TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I MULTIMEDIALNYCH W EDUKACJI:  Waldemar Furmanek – Problemy efektywności edukacji informatycznej i informacyjnej, Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Technologie informacyjne i multimedialne szansą edukacji XXI wieku, Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne wprowadzania technologii informacyjnych i multimedialnych w polskim systemie edukacji, Marek Kęsy – Technologie informacyjne  w kształceniu technicznym, Mária Vargová – Počítač vo vzdelávaní detí predąkolského veku, Część druga: EFEKTYWNOśĆ DYDAKTYCZNA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH:  Ryszard Tadeusiewicz – Obserwacje spontanicznego wykorzystania komputerowego  narzędzia przeznaczonego do samodzielnego eksploracyjnego zdobywania wiedzy na temat sieci neuronowych, Aleksander Piecuch – Nauczyciele a efektywność technologii informacyjnych, Stanisław Szabłowski – Efektywność dydaktyczna uczenia się – nauczania elektrotechniki w wirtualnym laboratorium, Agnieszka Szewczyk – Technologie multimedialne wspierające dydaktykę języków obcych, Część trzecia: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MULTIMEDIALNE W PRAKTYCE: Janusz Janczyk – Związki Internetu ze sferą edukacji w opiniach użytkowników, Tomáą Kozík, Marek ©imon – Nahradí simulovaný experiment reálny?, Janusz Strzecha – Stan infrastruktury informatycznej w polskich szkołach plastycznych, Ján Pavlovkin – Multimédia a e-learning – trend súčasného vzdelávania, Ján Stebila – Výsledky experimentu vyuľitia multimédií vo výučovaní predmetu technika, Informacje o autorach.

Skip to content