[wcas-search-form]

10.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis  treści: Wprowadzenie, Część pierwsza: WSPÓŁCZESNY WYMIAR EDUKACJI: Wojciech Walat – Przemiany edukacji pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w procesie kształcenia ustawicznego, Aleksander Piecuch – Technologia dla edukacji, Część druga: PRZETWARZANIE INFORMACJI: Waldemar Furmanek – Antropoinfosfera współczesnego człowieka, Iwona Iskierka, Sławomir Karoń – Mind mapping jako nowoczesna technika permanentnego uczenia się i zarządzania, Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec – Analiza możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w permanentnej edukacji, Część trzecia: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PROCESIE CAŁOŻYCIOWEGO UCZENIA SIĘ: Janusz Janczyk – Edukacyjna cyberprzestrzeń dla każdego, Marek Kęsy – Rozwój osobowy człowieka w ujęciu kapitału ludzkiego organizacji, Agnieszka Molga – Nauczanie multimedialne, Ján Stebila – Vedecká poznámka a teória k učieteµskej profesii technických predmetov, Informacje o autorach, Lista recenzentów i procedura recenzowania.

Skip to content