[wcas-search-form]

17.28 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Informatyki nr 9/2014

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis  treści:   Wstęp   Część pierwsza ZAGROŻENIA DLA INFORMATYKI I PRZEZ INFORMATYKĘ Marek Kęsy Wykorzystanie technologii informacyjnej a zagrożenia „dla informatyki i przez informatykę”   Waldemar Furmanek Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych Waldemar Furmanek Uzależnienie od komputera i Internetu (technologii internetowych) Beata Kuźmińska-Sołśnia Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia Iwona Iskierka Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń za strony cyberprzestrzeni Aleksander Piecuch Jakość kształcenia a cyfrowa edukacja Wojciech Czerski, Rafał Wawer „Cyfrowa szkoła” – szansa, czy zagrożenie dla edukacji? Janusz Janczyk W głębi Internetu – inne zastosowania informatyki Agnieszka Molga Uzależnienia od Internetu Jacek Wołoszyn WiFi WPA/WPA2 i bezpieczeństwo komunikacji Jacek Wołoszyn WiFi WEP i bezpieczeństwo komunikacji   Część druga TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W SZKOLE Magdalena Donderowicz Najnowsze teorie uczenia w epoce cyfrowej Marta Bałażak Postawa nauczyciela wykorzystującego w swojej pracy komputer Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec Umiejętności informatyczne jednostki a jej wolność we współczesnej cyberprzestrzeni Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec Rola systemu edukacji w kształtowaniu osobowości ucznia wobec wirtualizującego się świata Marek Wójtowicz Technologia informatyczna stosowana przez nauczyciela w edukacji matematycznej Tomáą Kozík, Marek ©imon, Peter Kuna Remote Experiment in Terms of View of Didactics of Education Ján Stebila Development and validation of multimedia teaching programs Rafał Wawer, Wojciech Czerski Związki technologii informacyjnych z neuroestetyką. Weryfikacja eyetrackingowa nieistniejących obrazów – przygotowanie badań Agnieszka Molga Internet i e-learning w procesie kształcenia – w opinii użytkowników   Informacje o autorach   Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych   Lista recenzentów  Procedura recenzowania

Skip to content