[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dynamika rynku powierzchni biurowej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Charakterystyka rynku powierzchni biurowej

1.1. Rynek powierzchni biurowej jako segment rynku nieruchomości
1.1.1. Pojęcie rynku nieruchomości
1.1.2. Rynek powierzchni biurowej, jego specyfika i model funkcjonowania
1.2. Instytucjonalne uwarunkowania rynku powierzchni biurowej
1.3. Czynniki determinujące rynek nieruchomości i rynek powierzchni biurowej
1.3.1. Rynek nieruchomości i jego otoczenie
1.3.2. Czynniki warunkujące rozwój rynku powierzchni biurowej
1.4. Cykl na rynku powierzchni biurowej
1.4.1. Cykl koniunkturalny i jego charakterystyka morfologiczna
1.4.2. Koncepcja wahań cyklicznych na rynku powierzchni biurowej
1.4.3. Przyczyny i znaczenie wahań cyklicznych na rynku powierzchni biurowej
2. Wybrane modele dynamiki rynku nieruchomości i rynku powierzchni biurowej
2.1. Modelowanie rynku nieruchomości w Polsce
2.2. Modelowanie dynamiki rynku nieruchomości na świecie
2.2.1. Modele równowagi
2.2.2. Modele popytowo-podażowe
2.2.3. Koncepcje łączące modele równowagi z modelami popytowo-podażowymi
2.3. Model korekty błędem w badaniu rynku powierzchni biurowej
2.3.1. Założenia metodyczne modelu korekty błędem
2.3.2. Wybrane badania dynamiki rynku powierzchni biurowej z zastosowaniem modelu korekty błędem
2.4. Asymetryczne dostosowania w modelach rynku powierzchni biurowej
3. Rynek powierzchni biurowej w wybranych miastach Polski
3.1. Stan rozwoju rynku powierzchni biurowej w Polsce
3.1.1. Źródła danych oraz klasy powierzchni biurowej
3.1.2. Rynek powierzchni biurowej w Polsce według stanu na koniec 2015 roku
3.2. Charakterystyka rynku powierzchni biurowej w wybranych miastach według stanu na koniec 2015 roku
3.2.1. Rynek powierzchni biurowej w Warszawie
3.2.2. Rynek powierzchni biurowej w Krakowie
3.2.3. Rynek powierzchni biurowej we Wrocławiu
3.2.4. Rynek powierzchni biurowej w Poznaniu
3.3. Zmiany koniunktury na rynku powierzchni biurowej w wybranych miastach Polski i ich przyczyny
3.3.1. Zmiany koniunktury na rynku powierzchni biurowej w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu w latach 2000–2015
3.3.2. Czynniki determinujące sytuację na polskim rynku powierzchni biurowej w latach 2000–2015
3.4. Główne tendencje zmian na rynku powierzchni biurowej w Polsce
4. Dynamika rynku powierzchni biurowej w świetle nowych badań
4.1. Elementy równowagi rynku powierzchni biurowej
4.2. Badanie asymetrycznych dostosowań na rynku powierzchni biurowej w wybranych miastach Polski
4.2.1. Charakterystyka szeregów czasowych wykorzystanych w badaniu
4.2.2. Modele korekty błędem rynku powierzchni biurowej w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie
4.2.3. Asymetryczne dostosowania na rynku powierzchni biurowej w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie
Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

Skip to content