[wcas-search-form]

32.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dyskurs medyczny z perspektywy leksykalno-semantycznej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Teoretyczne podstawy dyskursu medycznego

1.1. Tekst a dyskurs
1.2. Tekst specjalistyczny jako nośnik wiedzy
1.2.1. Język specjalistyczny jako tworzywo tekstu specjalistycznego
1.2.2. Charakterystyczne cechy tekstu specjalistycznego
1.3. Tekst medyczny a tekst naukowy, fachowy i techniczny
1.4. Dyskurs medyczny jako typ dyskursu specjalistycznego, profesjonalnego, naukowego i edukacyjnego
2. Termin a konstytuowanie medycznego dyskursu wiedzy – analiza formalna i semantyczna
2.1. Rozumienie terminu w komunikacyjnej teorii terminologii
2.1.1. Terminologia – nauka o terminach
2.1.2. Termin – wiedza – dyskurs
2.1.3. Definiowanie terminu w polskim językoznawstwie
2.1.4. Termin a nietermin
2.1.5. Kształtowanie się polskiej terminologii medycznej
2.2. Analiza formalno-semantyczna leksyki medycznej
2.2.1. Terminy dwuwyrazowe
2.2.2. Terminy wielowyrazowe
2.3. Analiza semantyczna leksyki medycznej
2.3.1. Nazwy chorób i ich objawów
2.3.2. Nazwy dotyczące pacjentów
2.3.3. Nazwy specjalizacji
2.3.4. Nazwy specjalistów
2.3.5. Nazwy związane z metodami diagnostyki i leczenia
2.3.6. Nazwy wskaźników, czynników lub parametrów
2.3.7. Nazwy substancji/cząsteczek w organizmie człowieka
2.3.8. Nazwy chemiczne
2.3.9. Nazwy leków
2.3.10. Nazwy urządzeń/narzędzi
2.3.11. Nazwy procesów zachodzących w organizmie człowieka
2.3.12. Nazwy hormonów
2.3.13. Nazwy receptorów i komórek
2.3.14. Nazwy wirusów i bakterii
3. Terminologia medyczna – mechanizmy zmian semantycznych
3.1. Metaforyczne przesunięcia znaczeniowe
3.1.1. Metafora żyjąca
3.1.2. Metafora stała
3.2. Polisemia międzyterminologiczna
3.2.1. Terminy ekonomiczne
3.2.2. Terminy techniczne/informatyczne
3.2.3. Terminy przyrodnicze
3.2.4. Terminy prawnicze
3.2.5. Terminy budowlane
3.3. Obecność jednostek leksykalnych, które wyszły z użycia
4. Zróżnicowanie terminologii medycznej – analiza słowotwórcza
4.1. Rodzaje derywacji w dyskursie medycznym
4.2. Różne postawy badaczy wobec internacjonalizmów
4.3. Zapożyczenia w tekście medycznym będącym typem tekstu specjalistycznego
4.4. Akronimy w dyskursie medycznym
4.4.1. Skrótowce w tekstach medycznych
4.4.2. Akronimy z języka angielskiego
4.4.3. Polskie akronimy w dyskursie medycznym
Zakończenie
Wykaz rysunków
Wykaz stosowanych skrótów
Bibliografia
Netografia

Skip to content