[wcas-search-form]

63.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dyskursy pogranicza. Wektory literatury

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Od Redakcji

Tabula gratulatoria

Kresowe pejzaże/Wschodnie tematy

Ewa Grzęda, Jacek Kolbuszewski Ukraina w literaturze polskiej (od XVI wieku do 1918 roku). Prolegomena do syntezy Ołeksandr Astafiew Poetyka reminiscencji w utworach Tarasa Szewczenki i Adama Mickiewicza
Rostysław Radyszewśkyj Biografia i twórczość Tomasza (Tymka) Padury — lirnika polsko-ukraiń­skiego Krzysztof Stępnik Henryk Sienkiewicz. Koniunkcje kresowe
Tadeusz Bujnicki Procesy asymilacyjne na Wileńszczyźnie od drugiej połowy XIX wieku (Wybrane zagadnienia) Eugenia Prokop-Janiec Siostra Infelda. Krakowska rodzina żydowska i nowoczesność
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa Ukraińskie wspomnienia Anny Saryusz Zaleskiej
Anna Jamrozek-Sowa „Otoczona polskim żywiołem mała, rosyjska społeczność”. O strefie kon­taktu i konfliktu w powieści Dom Księcia Władysława Lecha Terleckiego
Elżbieta Dutka „Kresowe” góry Władysława Krygowskiego
Jolanta Pasterska Raj zapamiętany. Zofii Ilińskiej obraz Kresów słowem zabezpieczony
Agata Paliwoda Między rozpaczą a zachwytem. Obraz zesłania w dzienniku z Iranu Danuty Ireny Bieńkowskiej
Janusz Pasterski Zapisane na brzozowej korze. O Sonetach uralskich Zdzisława Broncla
Kazimierz Maciąg Zofia i Delfina Potockie w kresowym krajobrazie (na podstawie powieści Ewy Stachniak)
Magdalena Rabizo-Birek Inna opowieść? Pogranicze ukraińsko-polskie w powieści
Wołodymyra Łysa Stulecie Jakowa Tematy (z) pogranicza
Aleksandra Smusz Korespondencja a twórczość epistolarna Brunona Schulza. Rekonesans i perspektywy badawcze
Aleksander Madyda Powrót Prozerpiny Jarosława Iwaszkiewicza — opowiadanie o miłości nie­możliwej
Adam Orłowski Jerzy Harasymowicz — poeta pogranicza Andrzej Busza Karain: coś dla czasopism z odrobiną magii
Jan Wolski Podwójna rola granic w wybranych powieściach Józefa Rotha
Marek Nalepa Mieszkańcy Podkarpacia o mniejszościach narodowych i etnicznych
Arkadiusz Luboń Pogranicze semiotyczne: grafika jako wyznacznik dominanty translatorskiej w przekładach poezji – przypadek ilustracji Ernesta Sheparda i wier­szy dla dzieci Alana Alexandra Milne’a w polskich tłumaczeniach
Wojciech Birek Kresy bez Kresów. Zagraniczne adaptacje wizualne Ogniem i mieczem Hen­ryka Sienkiewicza Michał Żmuda Gry cyfrowe w kontekście medialnych granic literatury. Wektory Literatury
Marian Kisiel Dom. O wierszu Adama Czerniawskiego
Zbigniew Andres Wracam do moich korzeni — Adam Lizakowski
Agnieszka Nęcka Żyjąc na emocjonalnej karuzeli. O Nekrologu Michała Moszkowicza
Barbara Sokołowska „Trudne jakieś składam dzieło…”. Czas choroby w poezji Jerzego Lieberta
Anna Wzorek Motyw Małego Księcia w poezji księdza Franciszka Kameckiego
Alicja Jakubowska-Ożóg Zuzanna Ginczanka w wierszach Józefa Łobodowskiego z tomu Pamięci Sulamity Joanna Grądziel-Wójcik Kobieta i historia. Kilka uwag o współczesnej poezji kobiet
Gustaw Ostasz Poezja „wszędzie, na wyciągnięcie ręki”. Nad wierszami Anny Oliwińskiej-Wacko
Krystyna Walc „Machać mieczem może byle dureń, a wiedźminka musi być mądra”. Wątki edukacyjno-intelektualno-akademickie w opowieści Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie z Rivii
Joanna Rusin Wizyta u Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Wspomnienie Ryszard Strzelecki Teoria zabawy. Ujęcie statusowo-transformacyjne
Elżbieta Mazur Kilka uwag o pięknie praktycznym (na przykładzie poezji przełomu XX i XXI wieku inspirowanej malarstwem Jana Vermeera van Delft)
Bożena Taras Związki muzyki ze słowem w tekstach folkloru ziemi rzeszowskiej
* * *
Zenon Ożóg Stanisław Uliasz. Student – Profesor – Dziekan – Rektor
Zenon Ożóg Bibliografia prac Profesora Stanisława Uliasza
Indeks nazwisk

Skip to content