[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Poszukiwanie nowych rozwiązań praktycznych w zakresie organizacji wsparcia i działań terapeutycznych w instytucjach pomocy społecznej
Magdalena Łesak-Bulwan Elementy innowacyjne w działalności terapeutycznej środowiskowych domów samopomocy (na przykładzie ŚDS w Ustrzykach Dolnych)
Sabina Skubisz Organizacja i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie miejskiej Przemyśl
Marek Rodziewicz Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na przykładzie powiatu stalowowolskiego
Monika Struck-Peregończyk Nowe tendencje w procesie aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym – aktywność społeczna i edukacyjna
Jacek Górak Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Część II. Pomoc specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w aspekcie praktycznym
Elżbieta Pawliszko Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodzin z dzieckiem autystycznym
Irena Marszałek Realizacja usługi społecznej dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w ramach projektu „Nasza perspektywa”
Edyta Wójtowicz Aspekt opiekuńczo-terapeutyczny funkcjonowania DPS dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Starej Wsi
Patrycja Pastuła Idea wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży w działalności Akademii Przyszłości w Rzeszowie
Anna Mryczko Wpływ motywacji na kształtowanie drogi zawodowej wychowanków Domów dla Dzieci Dobrawa i Mieszko w Rzeszowie
Agnieszka Wilk Praktyczna realizacja zadań na rzecz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych na przykładzie działań MOPS w Krakowie
Noty o autorach

Skip to content