[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1989–2012

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Wiadomości ogólne
1.1. Rys historyczny ratownictwa wodnego na świecie i w Polsce
1.2. Cele, zadania, rola i struktura wodnych służb ratowniczych
1.3. System szkolenia, programy kursów, uprawnienia ratowników zgodnie z posiadanym stopniem
Rozdział 2. Bezpieczeństwo i profilaktyka, przyczyny utonięć
2.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas kąpieli
2.2. Najczęstsze przyczyny utonięć
2.3. Bezpieczeństwo własne ratownika
Rozdział 3. Organizacja pracy ratowników
3.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa nad wodą
3.2. Obowiązki ratowników na wyznaczonych obszarach wodnych
3.3. Przystosowanie wyznaczonych obszarów wodnych do pływania i kąpieli
3.4. Dokumentacja pracy ratowników wodnych
Rozdział 4. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego
4.1. Sposoby pływania stosowane w ratownictwie
4.2. Skoki ratownicze
4.3. Sposoby holowania poszkodowanego
4.4. Ewakuacja poszkodowanego z wody na ląd
4.5. Samoratownictwo – sposoby uwalniania się od chwytów i objęć tonącego
4.6. Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratunkowym
4.7. Elementy nurkowania oraz posługiwanie się sprzętem ABC
Rozdział 5. Zastosowanie jednostek pływających w ratownictwie
5.1. Budowa, rodzaje i wyposażenie łodzi ratowniczych
5.2. Zasady udzielania pomocy przy użyciu łodzi wiosłowej i kajaka
5.3. Podstawowe prace bosmańskie
Rozdział 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna
6.1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Sposoby układania poszkodowanego
6.2. Podstawowe algorytmy postępowania w stanach zagrożenia życia
6.3. Postępowanie w różnych zdarzeniach
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content