[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Dziecko wiejskie podkarpackie

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Zróżnicowanie regionalne czy międzyśrodowiskowe poziomu rozwoju fi­zycznego dzieci i młodzieży w Polsce przemawia za koniecznością stosowania lokalnych, środowiskowych biologicznych układów odniesienia. Zaprezentowane w tej monografii normy rozwojowe są efektem szeroko zakrojonych badań antropometrycznych przeprowadzonych przeze mnie w roku szkolnym 2004/05 w populacji dzieci i młodzieży wiejskiej (w wieku 6–19 lAT) na terenie województwa podkarpackiego. W opracowaniu zamieszczono: staty­styczne i graficzne charakterystyki wybranych parametrów somatometrycznych, komponentów tkankowych, wskaźników proporcji, stanu odżywienia i informacje na temat wieku dojrzewania płciowego, jak również tabele i siatki centylowe oraz graficzną metodę oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo-wzrostowych. Niniejsza publikacja adresowana jest głównie do pracowników naukowych zajmujących się problematyką rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, a zatem do antropologów, auksologów, a także do lekarzy pediatrów, specjalistów w zakresie higieny szkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego. Przeznaczona jest również dla studentów biologii, wychowania fizycznego czy pedagogiki. Zamieszczone w niej normy regionalne mogą zostać wykorzystane przez rodziców, opiekunów oraz dzieci i młodzież zainteresowanych tematyką książki.   ***   Praca posiada duże znaczenie poznawcze i ma pionierski charakter w kontekście norm rozwojowych dzieci i młodzieży tego obszaru Polski.   Z recenzji dra hab. Henryka Głąba

Spis treści:

I. Wprowadzenie
1.1. Tabele norm
1.2. Siatki centylowe
1.3. Graficzna metoda oceny wieku morfologicznego i proporcji wagowo-wzrostowych
II. Materiał i metody badań
2.1. Charakterystyka grupy badawczej. Organizacja badań
2.2. Pomiary antropometryczne
2.3. Ocena wieku dojrzewania płciowego
2.4. Metody opracowania statystycznego i graficznego
III. Rozwój fizyczny chłopców i dziewcząt na przykładzie wybranych parametrów somatometrycznych
IV. Rozwój proporcji ciała chłopców i dziewcząt na podstawie wybranych wskaźników antropometrycznych
V. Dojrzewanie płciowe
VI. Wartości centylowe parametrów morfologicznych oraz wskaźników proporcji ciała
VII. Siatki centylowe parametrów somatometrycznych oraz wskaźników antropologicznych
VIII. Graficzna metoda oceny wieku rozwojowego i proporcji wagowo-wzrostowych dla chłopców i dziewcząt
IX. Podsumowanie i dyskusja wyników
X. Literatura
Wykaz tabel
Wykaz rycin  

Skip to content