[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wstęp

Część I. Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem
Danuta Ochojska, Budowanie relacji terapeutycznej z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych
Joanna Leśniak, Rozpoznawanie oznak autyzmu poprzez obserwację umiejętności motorycznych małego dziecka
Aneta Lew-Koralewicz, Kompetencje społeczne a funkcjonowanie ucznia z autyzmem w szkole ogólnodostępnej
Alicja Kurasz, Katechizacja i przygotowanie do sakramentów dzieci z autyzmem

Część II. Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole
Katarzyna Łach, Organizacja kształcenia dla dzieci z autyzmem na przykładzie przedszkola specjalnego „Niebieska Kraina” w Łańcucie
Marta Lubas, Uczeń z autyzmem w szkole – na przykładzie Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej
Natalia Kwoka, Adaptacja uczniów z autyzmem do warunków szkoły masowej w opinii nauczycieli i wychowawców
Patrycja Gołąbek-Jonak, Edukacyjne zajęcia z udziałem psa jako metoda wspomagająca proces uczenia się dziecka z autyzmem w wieku szkolnym. Studium przypadku
Monika Głód, Problemy z komunikacją u dziecka z autyzmem i możliwości terapii

Część III. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej rodziny i środowiska
Tomasz Gosztyła, Elżbieta Turbiłowicz, Matki dzieci z autyzmem – kluczowe wyzwania i proponowane wsparcie
Krystyna Barłóg, Trajektoria cierpienia rodziców dzieci z autyzmem
Karolina Kapica, Współpraca rodziców dzieci z autyzmem z terapeutami
Maria Filip, Katarzyna Józefek, Iwona Karnas, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym
Karolina Kapica, Stereotypy społeczne wobec dzieci z autyzmem
Zakończenie
Informacje o autorach

Skip to content