[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dziedzictwo Tridentinum. Religia – kultura – sztuka

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści  
Słowo redaktorów  
Ks. Janusz Gręźlikowski Główne regulacje prawne Soboru Trydenckiego  
Ks. Wacław Siwak Implikacje mariologiczne uchwał Soboru Trydenckiego  
Ks. Tadeusz Bratkowski „Cantus ecclesiasticus” jako śpiew Kościoła rzymskiego na Soborze Trydenckim (1545–1563)  
Ks. Sławomir Zabraniak Potrydencki „model” duchownego, wiernego i dusz­pasterstwa na ziemiach polskich  
Kazimierz Maliszewski Katolicyzm potrydencki a kultura polska doby Baroku. U źródeł fenomenu polskiej religijności  
Adam Kucharski Wizja katolicyzmu potrydenckiego w dziennikach podróży Po­laków z XVII i XVIII wieku  
Ks. Stanisław Nabywaniec Synodus Zamosciana – „Tridentinum Ruthenorum unitorum”. Latynizacja – okcydentalizacja – polonizacja  
O Autorach

Skip to content