[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dzieje rzeszowskiego pielęgniarstwa w latach 1945-2005

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Powstanie i rozwój różnych form szkolnictwa pielęgniarskiego na Rzeszowszczyźnie
1.1. Historia kształcenia dyplomowego pielęgniarek w Polsce powojennej
1.2. Kształcenie dyplomowe pielęgniarek na Rzeszowszczyźnie
1.2.1. Szkolenie kadr pielęgniarskich prowadzone przez PCK
1.2.2. Licea pielęgniarstwa i szkoły pielęgniarstwa psychiatrycznego
1.2.3. Pomaturalne szkoły pielęgniarskie
1.2.4. Szkoły wyższe kształcące licencjata pielęgniarstwa i magistra pielęgniarstwa
1.3. Kadra pedagogiczna w szkołach pielęgniarskich
1.4. Działalność organizacji młodzieżowych w szkołach pielęgniarskich
Rozdział II. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
2.1. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek szczebla centralnego po II wojnie światowej
2.1.1. Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych
2.1.2. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
2.2. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na Rzeszowszczyźnie
2.2.1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych w Rzeszowie
2.2.2. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
Rozdział III. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
3.1. Powstanie i działalność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
3.1.1. Rozwój Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
3.1.2. Działalność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na Rzeszowszczyźnie
3.2.1 Olimpiada Pielęgniarska na Rzeszowszczyźnie
Rozdział IV. Dzieje ruchu zawodowego pielęgniarek i położnych
4.1. Rys historyczny organizacji zawodowych pielęgniarek w Polsce
4.2. Działalność pielęgniarek województwa rzeszowskiego w strukturach Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia
4.3. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Rozdział V. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych
5.1. Prawne aspekty samorządności w pielęgniarstwie oraz organizacja i zadania samorządu zawodowego
5.2. Działalność Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych na Rzeszowszczyźnie na przykładzie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnobrzegu
Zakończenie
Źródła i opracowania
Spis tabel, rysunków i fotografii
Indeks osobowy

Skip to content