[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dziesięć wykładów o języku reklamy

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Wykład I. Reklama
1.1. Historia reklamy
1.2. Kilka słów o historii reklamy w Polsce
1.3. O reklamie i celach reklamowania
1.4. Podziały reklam
1.5. Konkluzja
Wykład II. Komunikowanie się a reklama
1.1. Schemat komunikowania w reklamie
1.2. Portal społecznościowy a komunikowanie się
1.3. Determinanty komunikowania reklamowego
1.3.1. Reklama w dyskursie prasowym
1.3.2. Reklama w dyskursie radiowym
1.3.3. Reklama w dyskursie telewizyjnym
1.3.4. Reklama w dyskursie internetowym
1.4. Konkluzja
Wykład III. Mechanizm językowy a perswazja
1.1. Mechanizm językowy
1.2. Perswazja
1.3. Preswazja i pierwsze kroki
1.4. Transformacje
1.5. Konkluzja
Wykład IV. Nazwa, claim, slogan/hasło i ich determinanty
1.1. Branding – informacje ogólne
1.2. Nazwa
1.3. Claim
1.4. Slogan a hasło
1.5. Komunikat reklamowy
1.6. Konkluzja
Wykład V. Składnia i leksyka komunikatów reklamowych
1.1. Składnia w tekstach reklamowych
1.1.1. Dialog w reklamie
1.1.2. Konstrukcje sloganowe
1.1.3. Wypowiedzi sloganowe
1.2. Leksyka w przekazach reklamowych
1.2.1. Rzeczownik
1.2.2. Czasownik
1.2.3. Imiesłów
1.2.4. Przymiotnik i przysłówek
1.3. Konkluzja
Wykład VI. Kategoryzowanie w reklamie
1.1. Kategorie semantyczne według Kazimierza Ożoga
1.1.1. Kategoria natury i naturalności wyrobu
1.1.2. Kategoria ceny
1.1.3. Kategoria nowości (nowoczesności) wyrobu
1.1.4. Kategoria tradycji (przeszłości)
1.1.5. Kategoria wygody, luksusu i skuteczności
1.2. Kategorie gramatyczne
1.3. Kategorie pozajęzykowe
1.4. Konkluzja
Wykład VII. Mechanizmy retoryczne w reklamie
1.1. Mechanizm retoryczny
1.1.1. Wspólnota świata i języka
1.1.2. Emocjonalność odbioru
1.1.3. Uproszczone wartościowanie
1.1.4. Bezalternatywność wyboru
1.2. Inne środki retoryczne
1.3. Konkluzja
Wykład VIII. Nawiązania intertekstualne w reklamie
1.1. Intertekstualność w reklamie
1.2. Gra językowa
1.3. Nawiązania intertekstualne
1.4. Konkluzja
Wykład IX. Homonimia
1.1. Homonimia i jej odmiany
1.1.1. Homonimy
1.1.2. Homofony
1.1.3. Homonimia składniowa
1.2. Konkluzja
Wykład X. Reklamowe innowacje
1.1. Neologizm i jego odmiany
1.1.1. Neologizmy semantyczne (neosemantyzmy)
1.1.2. Neologizmy słowotwórcze
1.1.3. Neologizmy frazeologiczne (modyfikacje, innowacje)
1.2. Zapożyczenia w reklamie
1.3. Rym
1.4. Onomatopeje
1.5. Konkluzja
Zakończenie
Spis tabel
Literatura
Netografia
Summary

Skip to content