[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Krzysztof Jakubiak – Geneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej pedeutologii w początkach XX wieku, Ryszard Solik – Nauczyciel w obliczu ponowoczesności (uwagi na marginesie pedagogii artystycznej), Stanisław Białogłowicz, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Proces twórczy sztuką dialogu i wartości w procesie edukacji artystycznej, Jadwiga Uchyła-Zroski – Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane przez muzykę w szkole wyższej, Roman Król – W poszukiwaniu wyznaczników rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra, Wojciech Błażejewski – Refleksje nad skutecznością (efektywnością) kształcenia nauczycieli, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych, Józef Szopiński, Iwona Gumienna, Dorota Sówka – Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa spojrzenia, Julita Błasiak – Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów, Anna Wańczyk-Welc – Młodzież akademicka wobec wyznawców innych religii, Lucyna Mac-Czarnik – Obraz nauczyciela w percepcji młodzieży akademickiej, Barbara Niżankowska-Półtorak – Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o różnym stażu pracy a ich poczucie sensu życia, Magdalena Malik – Smak sukcesu w szkole publicznej a w szkole społecznej, Grażyna Łój – Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu jego uczniów – modelowa sylwetka wykładowcy UTW, Mirosław Dymon – Sukces lub porażka miarą kreatywności nauczyciela, Barbara Ciżkowicz – Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli, Justyna Sikora – Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia, Tadeusz W. Nowacki – Postawy i wartości – zarys problematyki, Kazimierz M. Czarnecki – Hipotetyczne modele twórczej pracy nauczycieli i ich ogólna charakterystyka (problem do dyskusji), Katarzyna Jurzysta – Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieży ze świata edukacji do świata pracy, Małgorzata Marć, Monika Binkowska-Bury – Współczesny model nauczyciela zawodu w kształceniu pielęgniarek, Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Marć – Oczekiwania studentów kierunku pielęgniarstwo wobec nauczyciela zawodu, Beata Szluz – Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole, Марта Максимець – Особливості професійного становлення вчителя іноземної мови у процесі культурних змін, Ирина Мыщишин – Медиакомпетентность как необходимая составная профессиональной підготовки современного учителя, Наталия Троханяк – Содержание и формы медиаобразовательной деятельности современного учителя, Лариса Ковальчук – Формування іміджу вчителя як запорука його успіху в майбутній педагогічній діяльності, Григорій Васянович – Культура мови викладача вищої школи, Notki o Autorach.

Skip to content