[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Edukacja obywatelska w stowarzyszeniu młodzieżowym. Studium teoretyczno-empiryczne

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Demokracje a koncepcje społeczeństwa obywatelskiego

Wprowadzenie
1.1. Współczesne teorie demokracji i ich niedomagania
1.2. Społeczeństwo obywatelskie – uwarunkowania historyczne a stan obecny Konkluzje
Rozdział 2. Obecność młodzieży w strukturach społeczeństwa obywatelskiego a stan edukacji obywatelskiej
Wprowadzenie
2.1. Socjalizacyjne i wychowawcze konteksty rozwoju polskiej młodzieży
2.2. Stosunek młodzieży do podstawowych wymiarów polskiej demokracji
2.3. Szkolne i pozaszkolne aspekty edukacji obywatelskiej – założenia a rzeczywistość
2.3.1. Edukacja obywatelska w działalności samorządu uczniowskiego
2.4. Europejski wymiar edukacji obywatelskiej w szkole Konkluzje
Rozdział 3. Polskie organizacje pozarządowe i ich uczestnicy
Wprowadzenie
3.1. Instytucje, zrzeszenia, stowarzyszenia, trzeci sektor – wybrane aspekty terminologiczne
3.2. Rozwój organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 roku
3.3. Uczestnicy organizacji pozarządowych – ich cechy i motywy uczestnictwa
3.4. Zainteresowanie Polaków sprawami stowarzyszania się i samorządności
3.5. Stowarzyszenie jako organizacja społeczna
3.5.1. Etapy rozwoju stowarzyszeń
3.5.2. Struktura stowarzyszeń społecznych
3.5.3. Stowarzyszenie jako miejsce szczególnego nabywania kompetencji obywatelskich Konkluzje
Rozdział 4. Projekt badawczy
Wprowadzenie
4.1. Metody badawcze
4.2. Cele badań
4.3. Problemy badawcze
4.4. Techniki wykorzystane podczas badań
4.5. Organizacja, teren i przebieg badań
Rozdział 5. Z historii stowarzyszenia Parlament Młodzieży z Przemyśla
Wprowadzenie
5.1. Geneza stowarzyszenia
5.2. Rozwój stowarzyszenia Wnioski z badań
Rozdział 6. Liderzy obywatelskości z Parlamentu Młodzieży z Przemyśla
Wprowadzenie
6.1. Teorie przywództwa
6.2. „Super” lider
6.3. Lider
6.4. Lider „zza kurtyny”
6.5. Lider „nieobecny” Wnioski z badań
Rozdział 7. Członkowie Parlamentu Młodzieży z Przemyśla
Wprowadzenie
7.1. Członkowie Parlamentu Młodzieży w latach 1995–2001 na podstawie kart członkowskich oraz opinii liderów i członków o długoletnim stażu
7.2. Typologia członków Parlamentu Młodzieży w oparciu o dane uzyskane z wywiadów
7.2.1. Specyfika członków stowarzyszenia o najdłuższym stażu członkowskim
7.2.2. Specyfika członków stowarzyszenia o średnim zaangażowaniu w jego pracę
7.2.3. Najmłodsi stażem członkowie Parlamentu Młodzieży z Przemyśla Wnioski z badań
Rozdział 8. Działalność stowarzyszenia w świetle opinii uczestników szkoleń organizowanych przez Parlament Młodzieży Województwa Przemyskiego / Parlament Młodzieży z Przemyśla
Wprowadzenie
8.1. Ogólna charakterystyka uzyskanych danych
8.2. Uczestnicy szkoleń – charakterystyka respondentów
8.3. Informacje o szkoleniach oraz powody uczestnictwa w przedsięwzięciach
8.4. Wiedza uczestników szkoleń o stowarzyszeniu
8.5. Charakterystyka szkoleń organizowanych przez stowarzyszenie z perspektywy uczestników
8.6. Korzyści, jakie uzyskali uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu
8.7. Ocena działalności stowarzyszenia z perspektywy szkoleń, w których uczestniczyła młodzież Wnioski z badań
Rozdział 9. Próba uogólnienia wyników badań
Wprowadzenie
Działalność stowarzyszenia Parlament Młodzieży z Przemyśla w kontekście edukacji obywatelskiej polskiej młodzieży z perspektywy przeanalizowanych dokumentów, doświadczeń członków organizacji i uczestników organizowanych przez nie szkoleń
Wnioski, interpretacje, pytania
Zakończenie. Stowarzyszenie młodzieżowe, czyli ku społeczeństwu zaangażowanemu
Bibliografia
Spis tabel
Aneks

Skip to content