[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Edukacja oraz działalność opiekuńczo-wychowawcza w czasie pandemii w Polsce

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wiesława Walc, Zamiast wstępu
Gabriela Czech, Kamila Czepiel, Andżelika Pawłowska, Edukacja zdalna w percepcji uczniów szkół podstawowych
Gabriela Peszko, Marta Rusinek, Edukacja zdalna w czasach COVID-19 w percepcji uczniów szkół ponadpodstawowych
Magdalena Gadamska-Kyrcz, Natalia Ubik, Rodzeństwo w sytuacji edukacji zdalnej
Wiesława Walc, Edukacja zdalna w percepcji rodziców
Klaudia Knap, Pandemia jako katalizator zmian w edukacji
Anna Śniegulska, Wokół pozytywnych i negatywnych aspektów edukacji zdalnej na studiach wyższych
Anna Śniegulska, Wiesława Walc, Edukacja zdalna z perspektywy nauczycieli akademickich
Dariusz Krysiak, Opieka i wychowanie w dobie pandemii w Programie SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku
Beata Kulig, Łukasz Łagód, Percepcja COVID-19 przez pracowników i beneficjentów Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Gabriela Czech, Magdalena Wieczorkiewicz, Raport z badań nad funkcjonowaniem pieczy zastępczej i jej wychowanków podczas trwania pandemii COVID-19 w opinii pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

Noty o autorach

Skip to content