[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Edukacja polonistyczna, t. 1: Materiały z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów oraz nauczycieli (DODRUK)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Tom składa się z dziesięciu autorskich prac z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego, ułożonych w  cztery  kręgi problemowe.  Dwa artykuły dotyczą analizy i interpretacji poezji. Kilka kolejnych wiąże się z zagadnieniami tekstologii i kompetencjami uczniów w obrębie szkolnych gatunków wypowiedzi. W podręczniku znajdują się także  uwagi na temat organizacji lekcji oraz pracy badawczej nauczyciela. Książkę zamykają szkice o wybranych aspektach kształcenia humanistycznego w szkołach polonijnych.  Od redaktorów

Publikacja okaże się pożyteczna w praktyce uniwersyteckiej – w merytorycznym i dydaktycznym przygotowaniu studentów polonistyki do zawodu nauczycielskiego, a także w podnoszeniu świadomości dydaktycznej nauczycieli polonistów z dłuższym stażem pracy, doskonaleniu ich warsztatu oraz samokształceniu.   Z recenzji prof. Uś dr hab. Heleny Synowiec

Spis treści: Wstęp, I. Praca z poezją w szkole: Stanisław Bortnowski – Lekcje z poezji w świetle metodologii teoretycznoliterackiej, Alicja Jakubowska-Ożóg – „Wędrowanie po klepsydrę i cmentarz” – wiersze senilne Czesława Miłosza, II. Problemy tekstologiczne w kształceniu polonistycznym: Jadwiga Kowalikowa – Tworzenie tekstów o różnej formie gatunkowej, Henryk Kurczab – Kompetencje tekstotwórcze uczniów w kształceniu gatunków wypowiedzi (na wybranych przykładach), Ryszard Jedliński – Kształtowanie kompetencji tekstotwórczych uczniów gimnazjum i liceum w procesie wypowiadania się w formie reportażu, Urszula Kopeć – Zagadnienia tekstologiczne w nauczaniu języka polskiego, III. Warsztat nauczyciela polonisty we współczesnych uwarunkowaniach kulturowo-cywilizacyjnych: Danuta Hejda – Organizacja pracy lekcyjnej nauczyciela polonisty, Tadeusz Półchłopek – Współczesne determinanty kompetencji językowej uczniów w perspektywie pracy badawczej nauczyciela, IV. Edukacja w szkołach polonijnych: Elżbieta Mazur – Nauczyciele szkół polonijnych wobec najnowszych zadań edukacji humanistycznej (na przykładzie Polskiej Szkoły Forum w Madrycie), Dorota Karkut – O nauczaniu historii i języka polskiego w szkole polonijnej, Noty o autorach.

Skip to content