[wcas-search-form]

28.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Edukacja seniorów w perspektywie całożyciowego uczenia się

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Biopsychospołeczny wymiar starzenia się
1.1. Deskrypcja starości i starzenia się – podstawowe aspekty
1.2. Starzenie się w wymiarze biologicznym
1.3. Psychologiczne aspekty starzenia się
1.4. Społeczny wymiar starzenia się
1.5. Ograniczenia w realizacji potrzeb
1.6. Relacje interpersonalne w okresie starości
1.7. Samotność i osamotnienie seniorów
1.8. Starzenie się jako doświadczenie straty i wzrostu
Rozdział II. Aktywność społeczna i edukacyjna seniorów
2.1. Aktywność seniorów – możliwości i ograniczenia
2.2. Potrzeby edukacyjne seniorów
2.3. Bariery w edukacji seniorów
2.4. Formy edukacji seniorów
2.5. Cele edukacji senioralnej
2.6. Zasady edukacji seniorów
Rozdział III. Oczekiwania edukacyjne seniorów – badania własne
3.1. Metodologia badań – opis narzędzia i procedura badań
3.2. Charakterystyka badanej grupy
3.3. Determinanty udziału seniorów w zajęciach
3.4. Oczekiwania seniorów wobec zajęć
3.5. Wykorzystanie Internetu przez seniorów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks/Kwestionariusz ankiety
Summary

Skip to content