[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

NAGRODA 10. TARGÓW KSIAŻKI W KRAKOWIE (19–22.10.2006) ZA NAJLEPSZY  PODRĘCZNIK I SKRYPT AKADEMICKI ’06.

Książka poświęcona ukazaniu dwóch podstawowych systemów edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, tj. systemu edukacji zdrowotnej w rodzinie oraz systemu edukacji zdrowotnej w szkole. Może służyć jako podręcznik dla studentów pedagogiki i kultury fizycznej do edukacji zdrowotnej.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha: Praca Czesława Lewickiego budzi emocje. Jest bogata treściowo, jest erudycyjna. Zawiera też sądy i opinie kontrowersyjne. Jest poniekąd rzeczą naturalną, że w procesie kształtowania się określonego obszaru wiedzy pojawiać się powinny różne stanowiska. To jest korzystne dla tożsamości danej dyscypliny. Część formułowanych w tej pracy tez jest dobrym prawem autora i badacza. Część opinii i sądów jest owocem jego temperamentu i orientacji metodologicznych.

Z recenzji prof. Uś dr hab. Ewy Syrek: Rozważania Autora dotyczą pedagogiki społecznej wobec zagrożeń zdrowia i edukacji zdrowotnej. Autor podjął próbę wskazania, iż klasyczna koncepcja pedagogiki społecznej obejmowała także zagadnienia zdrowia – wychowania dla spraw zdrowia i znalazła swoich kontynuatorów wśród współczesnych pedagogów społecznych. Praca włącza się swoim przedmiotem zainteresowań w nurt dyskursu o edukacji zdrowotnej prowadzonej przez przedstawicieli nauk o wychowaniu.

Skip to content