[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Edukacja zdrowotna wybrane aspekty dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Przedmowa
Wstęp
I
1. Nauczyciel wychowania fizycznego edukatorem zdrowia w świetle podstawy progra­mowej wychowania fizycznego
1.1. Obszary tematyczne z edukacji zdrowotnej na III i IV etapie edukacji
1.2. Nowa podstawa programowa WF dla szkół podstawowych (klasy 4–8)
1.3. Nowa podstawa programowa WF dla szkół ponadpodstawowych
1.4. Status edukacji zdrowotnej i nowej roli nauczyciela wychowania fizycznego w polskiej szkole w świetle badań
2. Edukacja zdrowotna i jej cele
3. Zdrowie i jego wymiary
3.1. Mierniki zdrowia
3.2. Koncepcje zdrowia
4. Prozdrowotny styl życia
4.1. Dekalog zdrowego stylu życia
5. Umiejętności życiowe przydatne dla zdrowia psychospołecznego 6. Aktywność fizyczna a zdrowie
6.1. Koncepcja H-RF (Health Related Fitness) 7. Żywienie osób aktywnych fizycznie
7.1. Suplementy diety
7.2. Nawodnienie
8. Metodyka edukacji zdrowotnej
II
9. Normy i rekomendacje dla zdrowia
9.1. Rekomendacje żywieniowe
9.2. Rekomendacje prozdrowotnej aktywności fizycznej,
9.3. Obiektywne wskaźniki zdrowia,
9.4. Rekomendacje prewencyjne,
III
10. Słownik skrótów i terminów,
Piśmiennictwo,
Prawodawstwo,
Wykaz tabel i rycin,
Tabele Ryciny,
Aneks,
Streszczenie,
Summary

Skip to content