[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, wyd. II rozszerzone

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Nagroda Gaudeamus w konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki w roku 2011 przyznana na 15. Targach Książki w Krakowie (3–6.11.2011)

Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i turystyki do przedmiotów ekologia, ochrona przyrody i kształtowanie środowiska.

Spis treści:

Wstęp,

Wybrane zagadnienia z ekologii:

 • Zakres ekologii (Rys historyczny ekologii),
 • Podstawowe pojęcia i prawa ekologii (Gatunek – populacja – biocenoza – ekosystem, Czynniki ekologiczne, Prawa dotyczące czynników ograniczających, Cykle biogeochemiczne),
 • Ekologia środowisk wodnych (środowiska słodkowodne, środowisko morskie, środowiska estuariów),
 • Ekologia środowisk lądowych (Biocenozy lądowe – biomy, Strefowość w górach),

Człowiek a środowisko:

 • Przystosowanie człowieka do środowiska,
 • Bariery rozwoju cywilizacji (Zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie wody, Zanieczyszczenie gleby, Promieniowanie jonizujące, Efekt cieplarniany, Wyczerpywanie się surowców, Zagrożenie szaty roślinnej i fauny, Problemy demograficzne),
 • Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, Choroby cywilizacyjne, Filozofia ekologiczna,
 • Wybrane zagadnienia z dziedzictwa kulturowego (Wybrane formy ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce, Lista Pomników Historii w Polsce, Zabytki na liście Pomników Historii w województwie podkarpackim, Lista światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, Polskie obiekty z Listy światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO),

Stan środowiska w Polsce:

 • Zagrożenia i czynniki destabilizujące warunki klimatyczne,
 • Obszary i gatunki chronione,
 • Lasy, środowisko rolnicze,
 • Gleby,
 • Powietrze,
 • Wody śródlądowe i Bałtyk,
 • Odpady,
 • Hałas i wibracje,
 • Obszary ekologicznego zagrożenia,
 • Prognoza zmian ekosystemów i biocenoz Polski,

Ochrona i kształtowanie środowiska:

 • Ochrona przyrody (Historia ochrony przyrody, Ustawa o ochronie przyrody),
 • Ochrona środowiska,
 • Administracja zajmująca się ochroną przyrody i środowiska,
 • Akty prawne z zakresu ochrony przyrody i środowiska,

Ekorozwój (zrównoważony rozwój):

 • Założenia zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju),
 • Ekologiczny model rozwoju (Energetyka, Rolnictwo, Leśnictwo, Gospodarka wodą, Gospodarka kopalinami, Budownictwo, Zagospodarowanie odpadów, Monitoring środowiska)

Era ekologiczna,

Edukacja ekologiczna:

 • Międzynarodowa strategia edukacji,
 • Krajowa strategia edukacji,
 • Obszary Natura 2000,

Słownik terminów,

Piśmiennictwo

Skip to content