[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 6

Autor ukazuje w książce m.in., że wielofunkcyjne rolnictwo jest dziś najlepszym sposobem racjonalnego zarządzenia zasobami ziemi rolniczej, bo pozwala zachować ten zasób dla przyszłych pokoleń w takim stanie, który umożliwia szybkie i efektywne jego wykorzystanie w procesie produkcji żywności wówczas, gdy intensywnie wykorzystywane dotąd zasoby okażą się niewystarczające dla zapewniania bezpieczeń­stwa żywnościowego. Te formy wielofunkcyjnego rolnictwa, które chronią jakość zasobów ziemi i środowiska przyrodniczego, powinny być więc traktowane jako rodzaj rezerwy potencjału produkcyjnego sektora rolnego, który w przyszłości może być niezbędny dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych coraz większej liczby mieszkańców.

Skip to content