[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ekoszkice

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Megatrend zagrożenia środowiska (przyrodniczego i ludzkiego) 2. O idei ochrony środowiska 2.1. Początki idei ochrony przyrody 2.2. Filozofia środowiska (ekofilozofia) 2.3. Etyka odpowiedzialności globalnej 2.4. Koncept zrównoważonego rozwoju 2.5. Sozologia 3. świadomość ekologiczna 4. Proekologiczna metanoja i koncepcja homo ecologicus 5. Filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju 6. Z dziejów polskiej myśli ekologicznej 6.1. Konserwatorska ochrona przyrody Mariana Raciborskiego 6.2. Manifest ekologiczny Jana Gwalberta Pawlikowskiego 6.3. Koncepcja „uprawy krajobrazu” Adama Wodziczki 6.4. Idea sozologii Walerego Goetla 6.5. Sozologia systemowa Józefa Marcelego Dołęgi 6.6. Projekty enwironmentologii i sozofilozofii Wiesława Sztumskiego 6.7. Etyka sumienia ekologicznego Juliana Aleksandrowicza 6.8. Ekofilozofia Henryka Skolimowskiego 7. Dziesięć lat „Problemów Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development” Uwagi końcowe Nota o tekstach zamieszczonych w tomie Literatura Indeks nazwisk

Skip to content