[wcas-search-form]

131.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ekumena ludności kultury trzcinieckiej w Polsce Południowo-Wschodniej. Studium osadniczo-kulturowe

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Seria: Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. XL

Spis treści:

Od Autorki

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Cel i zakres pracy
1.2. Historia badań i stan bazy źródłowej
2. Chronologia i periodyzacja
2.1. Uwagi o przedmiocie badań
2.2. Systematyka źródeł
2.2.1. Morfologia naczyń
2.2.2. Mikromorfologia
2.2.3. Zdobnictwo
2.2.4. Technologia
2.3. Periodyzacja – wymiar lokalny
2.4. Periodyzacja – wymiar regionalny
2.4.1. Główne kierunki zmian inwentarzowych – zespoły ceramiki
2.4.2. Ramowa charakterystyka zespołów ceramiki
2.4.3. Próba uszczegółowienia uzyskanych wyników
2.4.3.1. Prezentacja źródeł oraz określenie stopnia ich „zawartości”
2.4.3.2. Identyfikacja chronologiczna zespołów
2.4.3.3. Systematyka kulturowo-chronologiczna
2.5. Podstawy datowania względnego
2.6. Chronologia bezwzględna
2.7. Periodyzacja KT w międzyrzeczu Wisły, Sanu i Wisłoki
3. Osadnictwo
3.1. Uwagi o przedmiocie badań
3.2. Warunki środowiskowe
3.2.1. Fizycznogeograficzna charakterystyka obszaru badań
3.2.2. Strefy siedliskowe
3.3. Prezentacja obszaru badań. Ogólne reguły lokalizacji osadnictwa
3.4. Zróżnicowanie osad i sposoby zagospodarowania ich powierzchni wewnętrznej
3.5. Struktury osadnicze KT w międzyrzeczu Sanu, Wisły i Wisłoki
3.5.1. Normy analityki
3.5.2. Charakterystyka struktur osadniczych – zasady organizacji i funkcjonowania mikroregionów
3.6. Strategie osadnicze KT w międzyrzeczu Sanu, Wisły i Wisłoki – konkluzje
4. Uwagi o gospodarce KT
5. Uwagi o obrządku pogrzebowym
6. Przebieg procesu kulturowego
6.1. Geneza KT w południowo-wschodniej Polsce i jej stosunek do kultury mierzanowickiej
6.2. Miejscowe społeczności KT a inne „zachodnie” ugrupowania TKK
6.3. Miejscowe społeczności KT a wschodni odłam TKK
6.4. Miejscowe społeczności KT a ugrupowania zamieszkujące północne przedpole Karpat
6.5. Schyłek KT i jej relacje do wczesnej fazy TKŁ
7. Zakończenie
Wykaz cytowanej literatury
Tablice
Summary

Skip to content