[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Elita Polskiej Partii Socjalistycznej w życiu politycznym Polski w latach 1944–1957

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Socjaliści w nowej rzeczywistości
1.1. Źródła i inspiracje „odrodzonej” Polskiej Partii Socjalistycznej
1.2. Portret zbiorowy liderów PPS
1.3. Fundamentalne wartości: niepodległość, demokracja, socjalizm
Rozdział 2. Marzyciele czy realiści? Rok 1948 i jego znaczenie dla polskich socjalistów
2.1. Udział członków PPS we władzach państwa przed zjednoczeniem ruchu robotniczego
2.2. Ideologiczne i doktrynalne problemy powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
2.3. Socjaliści w centralnych organach decyzyjnych PZPR
Rozdział 3. W nowym układzie politycznym
3.1. Aktywność byłych pepeesowców na forum Komitetu Centralnego
3.2. Przywódcy byłej PPS wobec Konstytucji PRL oraz zmian w strukturze aparatu państwowego
3.3. Dyskusja w PZPR przed II zjazdem i usankcjonowanie zmian
Rozdział 4.Wpływ socjalistycznych ideałów na program polityczny PZPR w latach 1954–1957
4.1. W walce o „obowiązek strzeżenia jedności partii”
4.2. Początki destalinizacji
4.3. Socjaliści w czasie „polskiego października”
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Indeks osób

Skip to content