[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Od Wydawcy
Wstęp
Rozdział I. Ludowcy w Galicji i Królestwie Polskim podczas I wojny światowej
a) Rozłam w Polskim Stronnictwie Ludowym. Powstanie PSL-Lewicy i PSL Piast
b) Utworzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Zjednoczenia Ludowego w Królestwie Polskim
c) Próby współpracy stronnictw ludowych
Rozdział II. Udział ludowców w budowie zrębów państwowości polskiej
a) W Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
b) W rządach Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego
c) W „Republice Tarnobrzeskiej”
Rozdział III. W Sejmie Ustawodawczym
a) Poglądy stronnictw chłopskich na kwestie parlamentu i wyborów
b) Wyniki stronnictw ludowych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego
c) Kluby i posłowie ludowi
Rozdział IV. Poglądy stronnictw chłopskich na ustrój Polski i jej granice
a) Udział ludowców w sejmowej debacie agrarnej
b) Walka o konstytucję i ustrój Polski
c) Poglądy na temat granic Polski
Rozdział V. Polskie Stronnictwo Ludowe-Lewica (1919–1924)
Rozdział VI. Polskie Stronnictwo Ludowe Piast (1919–1931)
Rozdział VII. Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie (1919–1931)
Rozdział VIII. Chłopskie Stronnictwo Radykalne (1919–1928)
Rozdział IX. Niezależna Partia Chłopska (1924–1927)
Rozdział X. Stronnictwo Chłopskie (1926–1931)
Rozdział XI. Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” (1928–1931)
Rozdział XII. Stronnictwo Ludowe (1931–1939)
Posłowie
Noty biograficzne działaczy
Indeks organizacji chłopskich
Bibliografia
Indeks osób

Skip to content