[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Elity ruchu ludowego w Polsce w latach 1944 – 1949

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   ROZDZIAŁ I Stronnictwo Ludowe „Wola Ludu” A) Ruch ludowy w latach trzydziestych i podczas II wojny światowej B) Ludowcy w koncepcjach frontu narodowego Polskiej Partii Robotniczej C) Stronnictwo Ludowe „Wola Ludu”   ROZDZIAŁ II Stronnictwo Ludowe i Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” od lipca 1944 r. do czerwca 1945 r. A) W czasach „Polski Lubelskiej” B) Za Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej C) Kwestia utworzenia jednego rządu w Polsce   ROZDZIAŁ III Ruch ludowy w okresie działalności Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej A) Dwa stronnictwa ludowe B) Problemy Stronnictwa Ludowego po powstaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego C) Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskie Stronnictwo Ludowe „Nowe Wyzwolenie” D) Sytuacja w ruchu ludowym po wyborach do Sejmu Ustawodawczego   ROZDZIAŁ IV Ludowcy w Krajowej Radzie Narodowej i w Sejmie Ustawodawczym A) Stronnictwa chłopskie w Krajowej Radzie Narodowej i w terenowych radach narodowych B) Udział Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Referendum Ludowym i w wyborach do Sejmu Ustawodawczego   Posłowie Noty biograficzne działaczy Bibliografia Indeks osób

Skip to content