[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska. Dzienniki z lat 1844-1855 do druku przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Beata Lorens, Jerzy Kuzicki

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Autorka Dzienników Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska poza kwestiami rodzinnymi szeroko odnosi się do spraw politycznych. Opisuje najważniejsze współczesne jej wydarzenia w Galicji, takiej jak: rabacja 1846 roku, Wiosna Ludów, likwidacja pańszczyzny, procesy więźniów politycznych. Interesowała się bieżącą sytuacją polityczną, co poświadczała Ksawera z Brzozowskich Grocholska, opiekująca się powstańcami uwięzionymi we Lwowie w 1846 r. Wspominała ona o Emilii Skrzyńskiej oraz o jej teściowej Konstancji z Fredrów Skrzyńskiej, bywających w jej lwowskim salonie. W wielu miejscach Skrzyńska odnosi się do powstania węgierskiego, w którym wzięło udział wielu Galicjan, m.in. jej krewny Jan Aleksander („Oleś”) Fredro. (…) Na poglądy polityczne Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej wpływ miał otoczenie, w którym wzrastała i przebywała. Było ono konserwatywne i zarazem narodowe. Po wydarzeniach rabacji galicyjskiej pozostała w niej pewna nieufność w stosunku do chłopów, chociaż w postępowaniu względem nich kierowała się głównie chrześcijańskim miłosierdziem. Była Polką z przekonania, świadomą konieczności odbudowy polskiej państwowości. Wspierała powstańców styczniowych, udzielając kilkunastu z nich schronienia przez dwa miesiące w dworze w Krościenku Wyżnym, o czym pisał ks. Andrzej Nowina Ujejski w kronice parafialnej. Zatrudniała w swoim domu osoby wydalone z Królestwa Polskiego (Lucyna Mieroszewska) i zaboru pruskiego (Jan Albert Wojciech Robiński) za udział w przygotowaniach powstańczych i sprzeciwianie się polityce germanizacji. (ze wstępu)

Spis treści:
Wstęp,
Numer 59-ty – od dnia 29-go grudnia 1844 do 16 lutego 1845,
Numer 66-ty – od 16-go listopada 1846 do 7-go stycznia 1847,
Numer 67-ty – od 8-go stycznia 1847 do końca maja tegoż roku,
Numer 70-ty – od 30-go stycznia do 16-go lipca 1848 roku,
Numer 71-szy – od dnia 26-go lipca 1848 do dnia 18-go stycznia 1849-go roku,
Numer 72-gi – od dnia 18-go stycznia 1849-go roku do dnia 14-go października tegoż roku,
Numer 75-ty – od października 1850-go roku do dnia 13-go września 1851-go roku,
Numer 76-ty – od dnia 13-go września 1851-go do dnia 20-go maja 1852-go,
Numer 77-my – od dnia 16-go czerwca 1852-go do dnia 2-go września 1853-go,
Numer 78-my – od dnia 7-go września 1853-go do 1-go sierpnia 1854,
Numer 79-ty – od dnia 1-go sierpnia 1854-go do 14-go marca 1855-go roku,
Numer 80-ty – od dnia 14-go marca 1855-go do dnia 10-go września tego samego roku,
Bibliografia,
Wykaz ilustracji,
Indeks osób,
Indeks nazw geograficznych

Skip to content