[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska. Dzienniki z lat 1877–1891 do druku przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Beata Lorens, Jerzy Kuzicki

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Autorka Dzienników Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska poza kwestiami rodzinnymi szeroko odnosi się do spraw politycznych. Opisuje najważniejsze współczesne jej wydarzenia w Galicji, takiej jak: rabacja 1846 roku, Wiosna Ludów, likwidacja pańszczyzny, procesy więźniów politycznych. Interesowała się bieżącą sytuacją polityczną, co poświadczała Ksawera z Brzozowskich Grocholska, opiekująca się powstańcami uwięzionymi we Lwowie w 1846 r. Wspominała ona o Emilii Skrzyńskiej oraz o jej teściowej Konstancji z Fredrów Skrzyńskiej, bywających w jej lwowskim salonie. W wielu miejscach Skrzyńska odnosi się do powstania węgierskiego, w którym wzięło udział wielu Galicjan, m.in. jej krewny Jan Aleksander („Oleś”) Fredro. (…) Na poglądy polityczne Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej wpływ miał otoczenie, w którym wzrastała i przebywała. Było ono konserwatywne i zarazem narodowe. Po wydarzeniach rabacji galicyjskiej pozostała w niej pewna nieufność w stosunku do chłopów, chociaż w postępowaniu względem nich kierowała się głównie chrześcijańskim miłosierdziem. Była Polką z przekonania, świadomą konieczności odbudowy polskiej państwowości. Wspierała powstańców styczniowych, udzielając kilkunastu z nich schronienia przez dwa miesiące w dworze w Krościenku Wyżnym, o czym pisał ks. Andrzej Nowina Ujejski w kronice parafialnej. Zatrudniała w swoim domu osoby wydalone z Królestwa Polskiego (Lucyna Mieroszewska) i zaboru pruskiego (Jan Albert Wojciech Robiński) za udział w przygotowaniach powstańczych i sprzeciwianie się polityce germanizacji. (ze wstępu)

Spis treści:
Wstęp,
Numer 118–ty – od dnia 1–go stycznia 1877–go do 1–go lipca tegoż roku
Numer 119–ty – od dnia 1–go lipca 1877–go do dnia 4–go lutego 1878–go roku
Numer 126–ty – od dnia 6–go stycznia 1881–go do dnia 25–go czerwca tegoż roku
Numer 129 – od dnia 12–go maja 1882–go do dnia 6–go września tegoż roku
Numer 136 – od dnia 9–go listopada 1884–go do 10–go kwietnia 1885
Numer 152 – od 10–go września 1890 do 2–go lutego 1891–go
Numer 153–ci – od 3–go lutego 1891-go do 12–go maja tegoż roku
Bibliografia
Wykaz ilustracji
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych

Skip to content