[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
I. Zasadnicze kontrowersje wokół emocji jako przedmiotu badań
I.1. Problematyczne definiowanie emocji
I.2. Emocje nie tworzą naturalnego rodzaju
I.3. Emocje a inne zjawiska afektywne
I.3.1. Emocje a nastroje
I.3.2. Emocje a temperament, styl afektywny i dyspozycje osobo­wościo­we (afektywne cechy)
I.3.3. Emocje a sentymenty
I.4. Walencyjność
II. Emocjonalna konstytucja świata
II.1. Rehabilitacja subiektywności
II.2. Surrealność versus Rzeczywistość
II.3. Konstruowanie „Ja”
II.4. Emocje jako konstytucyjne sądy
II.4.1. Na czym polega konstytucyjna funkcja emocji?
II.4.2. Emocje jako osobiste mitologie
II.4.3. Emocje jako ideologie
II.5. Obronny charakter emocji
II.6. Pokonywanie siebie
III. Dekonstrukcja mitów na temat emocji
III.1. Emocje nie są uczuciami
III.2. Emocje nie są pasywne
IV. Emocje jako sądy wartościujące
IV.1. Intencjonalność
IV.2. Cechy emocji jako osądu
IV.2.1. Spontaniczność
IV.2.2. Przedrefleksyjność
IV.2.3. Oceniający charakter
IV.2.4. Konstytutywność
IV.2.5. Systematyczność
IV.2.6. Egocentryzm
IV.2.7. Istotne związanie z pożądaniami
IV.2.8. Powiązanie z ekspresją w działaniu w nieprzyczynowy sposób
IV.2.9. „Beznamiętność” jedynie w patologicznych okolicznościach
IV.2.10. Szczególny akt osądu nietożsamy z treścią zdaniową
IV.2.11. Utrzymujące się i strukturalne orzeczenia
V. Racjonalność emocji
V.1. Emocje nie są irracjonalne
V.2. Emocje jako racjonalne aktywności podmiotu
V.3. Rewizja współczesnego ujmowania racjonalności
VI. Moralne znaczenie emocji. Emocjonalny dobrostan jako wyraz moralnego i du­chowego rozwoju człowieka
VI.1. Specjalny status moralnego osądu jako osądu emocjonalnego. Teoria Solo­mona a internalizm i eksternalizm w etyce
VI.2. Moralne znaczenie wybranych rodzajów emocji
VI.2.1. Moralne oburzenie
VI.2.2. Żal
VI.2.3. Wdzięczność
VI.3. Duchowość jako rozszerzająca ego perspektywa doświadczania świata
VI.3.1. Szczęście, integracja emocjonalna i duchowość
VI.3.2. Duchowość jako pasja
VI.3.3. Wdzięczność jako zasadniczy wymiar duchowego ustosunkowania się do życia
VII. Krytyka przedstawionej teorii emocji
VII.1. Krytyka emocji jako osądu
VII.1.1. Ronald de Sousa o paradoksalnym charakterze koncepcji emocji jako osądu
VII.1.2. Zrewidowana koncepcja emocji jako osądu (James a koncepcja emocji Solomona)
VII.2. Solomon jako egzystencjalista. Egzystencjalizm jako humanizm w ujęciu Ronalda de Sousy
Zakończenie
Bibliografia

 

Skip to content