[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Episkopat wobec władz komunistycznych (w ostatniej dekadzie PRL). Studium socjologiczne

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wprowadzenie   ROZDZIAŁ 1 Koncepcja badań własnych 1. Uzasadnienie i eksplikacja tematu 2. Doniosłość poznawcza tematu 3. Podstawowe pojęcia używane w opracowaniu 4. Charakterystyka źródeł 5. Przedmiot, cel i zakres badań 6. Problemy badawcze i hipotezy 7. Metody i techniki badawcze   ROZDZIAŁ 2 Pojęcie stosunku społecznego 1. Wybrane koncepcje stosunku społecznego 2. Konflikt społeczny jako specyficzny typ stosunku społecznego   ROZDZIAŁ 3 Kościół a władza świecka w doktrynie katolickiej 1. Władza polityczna w nauczaniu Kościoła 2. Zmiany doktryny Kościoła w odniesieniu do komunizmu i władz komunistycznych   ROZDZIAŁ 4 Ewolucja w stosunkach państwo–Kościół 1. Od konfliktu ku normalizacji 2. Dekada przełomu   ROZDZIAŁ 5 Biskupi polscy wobec reżimu komunistycznego (na podstawie listów pasterskich i komunikatów episkopatu) 1. Walka o udział Kościoła w życiu społecznym 2. Reakcja episkopatu na urzędową laicyzację społeczeństwa i represyjną politykę wobec Kościoła 3. W obronie dobra wspólnego społeczeństwa 3.1. Upominanie się o prawa człowieka 3.2. Episkopat wobec problemów społeczno-gospodarczych 4. Reakcja episkopatu na stan anomii społecznej 4.1. W sytuacji strajków i niepokojów społecznych 4.2. W stanie wojennym 4.3. W okresie demontażu systemu komunistycznego   ROZDZIAŁ 6 Postawy i zachowania biskupów wobec reżimu komunistycznego oraz charakterystyka ich cech osobowościowych (w opinii funkcjonariuszy IV Departamentu MSW) 1. Charakterystyka episkopatu i struktury organizacyjno-terytorialnej Kościoła w Polsce 2. Biskupi wobec władz państwowych (w świadomości funkcjonariuszy IV Departamentu MSW) 2.1. Biskupi negatywnie ustosunkowani do władzy komunistycznej 2.2. Hierarchowie neutralni wobec reżimu komunistycznego 2.3. Biskupi pozytywnie nastawieni do władz 3. Ocena cech osobowościowych członków episkopatu 3.1. Opinie na temat hierarchów negatywnie ustosunkowanych do władz 3.2. Zalety i wady biskupów neutralnych wobec władz 3.3. Cechy osobowościowe biskupów pozytywnie nastawionych do władz   Podsumowanie Bibliografia Wykaz tabel i wykresów Abstract Content

Skip to content