[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Indeks osobowy

,

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Słowo wstępne, Bibliografia publikacji Zbigniewa Andresa, Stanisław Burkot – Cracovia urbs celeberrima, Gustaw Ostasz – O pożytkach refleksji nad sumieniem, Zofia Zarębianka – Religia w przestrzeni literatury. Literatura w przestrzeni religii. Rekonesans, Stanisław Żak – Człowiek franciszkański w prozie Ewy Szelburg-Zarembiny, Zofia Brzuchowska – Wyzwolenie przez pracę i jego pozory (Z problematyki międzywojennej prozy kobiecej), Wojciech Ligęza – Teatr grany przed katastrofą. (O “Wstążce z ” Kazimierza Wierzyńskiego), Janusz Kryszak – Pochłonęła go poezja: Artur Rzeczyca – zapomniany poeta awangardy, Marian Stępień – Dwa rodzaje liczby mnogiej, Agata Paliwoda – Przestrzenny kontekst powieści Sergiusza Piaseckiego, Anna Wal – Dwugłos o Ostapie Ortwinie: Adolf Rudnicki “Wielki Stefan Konecki” i Stanisław Vincenz “Rzeczywistość urojona”, Andrzej Sulikowski – Fotografie Jana Józefa Szczepańskiego, Marian Kisiel – Prawdziwy debiut Różewicza, Zbigniew Chojnowski – Wokół “mazurskiej” legendy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kazimierz Nowosielski – Gminne Mentony Białoszewskiego (Interpretacja jednego wiersza), Stanisław Stabro – Odys zakorzeniony. O poezji Józefa Barana, Józef Nowakowski – Meandry powieściowej autobiografii. “Szukanie ocalenia” Gerarda Górnickiego, Dorota Rzeźnik – Żydzi a polska rzeczywistość – prawda i mity o wzajemnych relacjach podczas wojny, Kazimierz Adamczyk – Czytając Marię z Magdali w wielkanocnym numerze “Orła Białego” z 1947 roku, Krzysztof Ćwikliński – Herbatka przy Finchley Road, Rafał Moczkodan – Proza Michała Chmielowca, Barbara Czarnecka – Poemat tęsknoty za harmonią, Anna Jamrozek-Sowa – “Wszystkie ziemie są ojczyste…”. Wątek emigracyjny w prozie Zofii Romanowiczowej, Janusz Pasterski – “Szlakiem szalbierzy drwali lemingów…”. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Andrzeja Buszy i Floriana śmieji – Magdalena Rabizo-Birek – Motywy plastyczne w twórczości Adama Czerniawskiego. Rekonesans, Alicja Jakubowska-Ożóg – Przestrzeń w poezji Janusza A. Ihnatowicza, Bogumiła Żongołłowicz – Rzeczywistość czy fantazja? “Emigrancka opowieść” i “Trzysta miesięcy” Andrzeja Chciuka, Jolanta Pasterska – Przybysze znikąd? Problemy tożsamości emigranta w prozie lat dziewięćdziesiątych, Jan Wolski – Mordellus Press, Zenon Ożóg – Medytacja jako gatunek wypowiedzi religijnej i poetyckiej. Na przykładzie “Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, Indeks nazwisk (oprac. Alicja Jakubowska-Ożóg).

Skip to content