[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etap początkowy w nauczaniu języka rosyjskiego studentów rozpoczynających akwizycję języka od podstaw

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział 1. Rola i miejsce języka rosyjskiego w szkolnictwie polskim po 1989 roku
Rozdział 2. Problematyka i metodologia badań

2.1. Problematyka badawcza
2.2. Metody i techniki badań
2.3. Dobór próby i organizacja badań
Rozdział 3. Charakterystyka uczących się
3.1. Wpływ wieku uczących się na proces akwizycji języka obcego
3.2. Układ multilingwalny – język rosyjski jako kolejny język obcy
3.3. Motywacja – czynniki determinujące wybór kierunku studiów
Rozdział 4. Znaczenie pierwszego roku w nauczaniu/uczeniu się języka rosyjskiego od podstaw
4.1. Etapy nauczania/uczenia się języka obcego
4.2. Etap początkowy w nauczaniu/uczeniu się języka obcego
Rozdział 5. Specyfika pracy z grupami rozpoczynającymi naukę języka rosyjskiego od podstaw – wybrane zagadnienia
5.1. Organizacja pracy na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na pierwszym roku w grupach rozpoczynających naukę od podstaw
5.2. Wymiar godzin
5.3. Język wykładowy na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na pierwszym roku w grupach rozpoczynających naukę od podstaw
5.4. Znaczenie konsultacji w kursie praktycznej nauki języka rosyjskiego od podstaw
5.5. Kontrola i ocena
Wnioski końcowe
Aneks 1. Ankieta skierowana do prowadzących zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego
Aneks 2. Ankieta skierowana do studentów filologii rosyjskiej
Literatura

Skip to content