[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etnobiologia Polska nr 7/2017

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Chwaluk Paweł, Chwaluk Agnieszka, Zatrucie piestrzenicą kasztanowatą – zapomniany problem: doniesienie kliniczne i przegląd literatury. False morel (Gyromitra esculenta) poisoning – a forgotten problem: clinical report and literature review, pp. 7-14   Graniszewska Maja, Kapler Adam, Odpowiedź Zygmunta Glogera (1845-1910) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r., dotycząca pogranicza Mazowsza i Podlasia. Zygmunt Gloger’s (1845-1910) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire, published in 1883, concerning the Mazovia and Podlachia borderland , pp. 15-32   Stolarz Przemysław, Znajomość roślin trujących i leczniczych wśród studentów kierunków medycznych i paramedycznych z różnych regionów Polski. Knowledge of poisonous and medicinal plants among medical and paramedical students from various regions of Poland, pp. 33-40   Kohler Piotr, Rośliny sepulkralne w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) z 1883 r. Sepulchral plants reported in Józef Rostafiński’s (1850-1928) ąuestionnaire, distributed in 1883, pp. 41-74   Klepacki Piotr, Polska Etnobotaniczna Baza Danych – początek drogi. Etnobotanical Database of Poland – the beginnings, pp. 75-82

Skip to content