[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka ma za zadanie wskazać istotne elementy wychowania do małżeństwa w odniesieniu do etosu życia. Dlaczego wychowanie do małżeństwa łączyć z etosem życia? Osoby decydujące się na małżeństwo mają swoje ideały i oczekiwania względem związku, który zamierzają zawrzeć. Właśnie ideały i oczekiwania stoją u podstaw życiowego etosu.     Podstawowa teza publikacji opiera się na założeniu, że kobieta i mężczyzna posiadają odmienne etosy życiowe, które w małżeństwie muszą się spotkać. Od jakości owego spotkania i jakości owych etosów zależy trwałość i szczęśliwość pożycia małżeńskiego. Wychowanie do małżeństwa powinno przede wszystkim obejmować właściwie ukształtowane etosy życiowe. Warto podkreślić, że autor w refleksji naukowej odwołuje się do autorskiej teorii etyki rozwoju, potwierdzając jej szerokie możliwości aplikacyjne.

Skip to content