[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp   Rozdział 1. Modyfikacje genetyczne organizmów żywych Uwagi wstępne 1. Komórka jako układ biologiczny 2. Struktura cząsteczki DNA, kod genetyczny 3. Cząsteczka RNA i jej rodzaje 4. Zasadnicze założenia myśli ewolucyjnej 5. Inżynieria genetyczna jako technika służąca wyposażaniu organizmów w nowe cechy 6. Zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów 7. Zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych roślin   Rozdział 2. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk o kulturze Uwagi wstępne 1. Etyka i moralność 1.1. Podstawowe pojęcia 1.2. Utylitaryzm 1.3. Deontologizm 2. Podstawowe założenia paradygmatu systemu światowego I. Wallersteina   Rozdział 3. Moralna refleksja na temat inżynierii genetycznej i działań polegających na wytwarzaniu transgenicznych organizmów Uwagi wstępne 1. Zastrzeżenia moralne wobec stosowania technik genetycznych 2. Etyczne implikacje wynikające z tworzenia zmodyfikowanych genetycznie mikroorganizmów 2.1. Następstwa stosowania insuliny produkowanej przez drobnoustroje 2.2. Efekty przyjmowania ludzkiego hormonu wzrostu wytwarzanego przez mikroby 2.3. Skutki wytwarzania genetycznie zmodyfikowanej żywności 2.4. Następstwa stosowania transgenicznych mikroorganizmów w rolnictwie 2.5. Konsekwencje wykorzystywania drobnoustrojów w ochronie środowiska przyrodniczego 3. Konsekwencje wynikające z produkcji roślin transgenicznych 3.1. Skutki wytwarzania pomidorów o przedłużonej trwałości 3.2. Następstwa uprawiania roślin odpornych na herbicydy i szkodniki 3.3. Efekty wytwarzania ryżu o zwiększonej wartości odżywczej 3.4. Skutki produkcji szczepionek w roślinach i roślin uprawnych odpornych na stresy środowiskowe   Rozdział 4. Genetycznie modyfikowane organizmy w opinii społeczeństwa Uwagi wstępne 1. Produkcja roślin transgenicznych na świecie 2. Społeczne postrzeganie różnych zastosowań transgenicznych organizmów 2.1. Kontekst ogólnoświatowy 2.2. Badania realizowane przez TNS OBOP 2.3. Badania zrealizowane przez Martin&Jacob 3. Debata publiczna dotycząca inżynierii genetycznej i organizmów transgenicznych   Wnioski końcowe  Bibliografia

Skip to content