[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Wprowadzenie   Część I PODSTAWY AKSJOLOGICZNE FUNKCJONOWANIA RODZINY   Waldemar Furmanek Dojrzałość aksjologiczna. Eksplikacja pojęcia Ewa Kochanowska Rodzina jako źródło doświadczeń aksjologicznych – wartości wychowawcze preferowane przez rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym Małgorzata Półtorak Wartości rodzinne w opiniach młodzieży licealnej Grzegorz Grzybek, Agnieszka Bielak Małżeństwo a gender. W poszukiwaniu etosu życia małżeńskiego Andrzej Garbarz Człowiek w sytuacjach troski i opieki Artur Łacina-Łanowski Mediacja facylitatywna a próba odniesienia do uwarunkowań etycznych   Część II RODZINA JAKO PODSTAWOWE śRODOWISKO ŻYCIA   Katarína Mayerová Následky výchovného pôsobenia v rodine Sabina Zalewska Więzi w związku. Doświadczenia i narracje małżeńskie Magda Urbańska Małżeństwo i kohabitacja w opiniach młodych kobiet Anna śniegulska Role rodzicielskie matki i ojca w percepcji młodzieży studiującej Beata Romanek Komunikacja międzypokoleniowa w opinii studentów Danuta Ochojska Relacje z teściową. Stereotypy a rzeczywistość Wiesława Walc Prawo dziecka do wychowania w rodzinie i jego realizacja we współczesnej Polsce Martyna Kawińska Determinanty jakości życia rodzinnego w Europie   Część III RODZINA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ   Barbara Żmuda Rodzina wobec współczesnego kryzysu wartości moralnych Zbigniew Chodkowski Czynniki wpływające na dysfunkcjonalność rodziny w opinii studentów Wy-działu Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Aneta Rejman Instytucja asystenta rodziny w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wybrane aspekty Iwona Malorny Profilaktyka wobec uzależnienia od internetu w praktyce szkolnej pedagoga specjalnego Magdalena Jakubczak Rodzina w obliczu wyzwań – poszukiwanie nowej tożsamości we współczesnym świecie Agata Majewska Współczesny obraz komunikacji interpersonalnej w rodzinie a kształtowanie relacji rodzinnych – szanse czy zagrożenia? Mariusz Dymura Przemoc w rodzinie a funkcjonowanie „Niebieskiej Karty” na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Bochni Adam Pityński Przemoc wobec seniorów we współczesnej rodzinie Maria Łukaszek Respektowanie prawa kobiet do wolności seksualnej przez więźniów młodych dorosłych

Skip to content