[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Contents   Wprowadzenie – etyka, opieka, wychowanie   Rozdział pierwszy Podstawy etosu społecznego w wybranych teoriach etycznych 1. Etyka uniwersalnego punktu widzenia Petera Singera 2. Etyka społecznych konsekwencji Vasila Gluchmana 3. Etyka intuicji i kreacji Henryka Bergsona   Rozdział drugi Etyka osobowych relacji 1. Etyka samostanowienia Karola Wojtyły 2. Osoba w dramacie życia – etyka Józefa Tischnera   Rozdział trzeci Opieka społeczna a wolność i równość 1. Opieka w świadomości respondentów 2. Wolność jednostki jako fundament opieki 3. Równość jako zabezpieczenie słabych przed silnymi   Rozdział czwarty Szanse życiowe – między solidarnością a zróżnicowaniem 1. Szanse życiowe w świadomości respondentów 2. Solidarność a szanse życiowe 3. Zróżnicowanie – podstawa demokratyzacji życia społecznego   Rozdział piąty Etos opiekuńczy 1. Etos opiekuńczy w świadomości respondentów 2. Podmiotowość wychowanka a spolegliwość opiekuna 3. Samowychowanie do wolności a etos opiekuńczy   Rozdział szósty Teoria opieki a pedagogika opiekuńcza 1. Teoria opieki 2. Pedagogika opiekuńcza   Zakończenie   Ustalenia terminologiczne „etyki rozwoju”   Bibliografia

Skip to content