[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etyka rozwoju a wychowanie

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Głównym celem książki jest pogłębiona refleksja nad wychowaniem, która jest zadaniem ciągle aktualnym. Autor doprecyzowuje teorię „etyki rozwoju” i wykorzystuje ją do zobrazowania rzeczywistości wychowawczej. Przedstawia wartości jako jakości oparte na ludzkich zdolnościach oraz normy będące wynikiem społecznej umowy, a także zależności między nimi. Pojawiają się takie pojęcia, jak: „człowiek jako byt moralny”, „człowiek jako byt doskonalący się” czy „osoba ludzka integralna”. Książka dzieli się na dwie części. W części I Autor przybliża najważniejsze pojęcia związane z etyką rozwoju i wychowaniem, część II poświęcona została etosowi pedagoga w kontekście zadań wychowawczych, do których należą między innymi: troska o rozwój zdolności poznawczych, wychowanie do wolności czy wychowanie do dojrzałości. Wychowanie wiąże się z dwoma obszarami: po pierwsze z pracą własną pedagoga urzeczywistniającą rozwój osobowości etycznej, po drugie z formowaniem wychowanków przy wykorzystaniu własnego doświadczenia w zakresie samodoskonalenia. Motywacją w pracy własnej nad sobą jest doświadczanie szczęścia. W opracowaniu pojawiają się następujące dyscypliny i subdyscypliny: antropologia filozoficzna i etyka, filozofia wychowania oraz pedeutologia, dla których wspólne jest ujęcie personalistyczne – w centrum każdej z tych dyscyplin stoi człowiek i jego świat w aspekcie rozwojowym.

Skip to content